EUROPE PLACE
 
    Introduction
    PALATINUS
 I.   The book of history
 II.   The Book of Idea
 III.   The Book of Loyalty
 IV.   The Book of Icons
 V.   The Book of Crafts
 VI.   The Book of Palatinus
 VII.   The Book of EURO GLOBAL
 VIII.   The Book of the History of the Construction
 IX.   The Book of Builders
 X.   The Book of Final Word
 XI.   Book of creators
    Photo gallery
    Contact
    Masthead
    Links

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  PALATINUS 

Palatinus obeianske združenie

   Palatinus občianske združenie bolo zakladané koncom roka 1999 ako dobrovoľné zoskupenie fyzických osôb so spoločným záujmom o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva Komárna, so zameraním najmä na:

   


   


  • realizáciu pomníkov slávnych rodákov a ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj mesta,
  • ochranu a obnovu stavebných, architektonických a umeleckých pamiatok,
  • obnovu zničených pamätných tabúľ a sôch,
  • podporu a rozvíjanie miestnych tradícií,
  • osobitnú ochranu národnej kultúrnej pamiatky "Pevnostný systém mesta Komárna".

   


   Zásluhou činnosi občianskeho združenia Palatinus boli odhalené sochy kráľa sv. Štefana a Gizely Bavorskej, kráľa sv. Ladislava a Bela IV, príprava kópie Hudobného pavilónu a mestskej studne. V roku 2003 budú odhalené sochy kráľa Žigmunda Luxemburského, Mateja Korvína a Jána svätého Nepomuckého.

   


   


   Ďalšie plány do budúcnosti: príprava sochy kráľa Kolomana Učeného, Ľudovíta Veľkého a Márie Terézie.


 
   
  PALATINUS 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE