NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Úvod 

Príhovor prezidenta Slovenskej republiky

Nádvorie Európy

   Od roku 1989 často počuť vetu o našom návrate do Európy. Aj keď ide len o symbolizmus, pretože geograficky sme boli v Európe vždy, toto slovné spojenie vyjadruje našu túžbu po trvalom začlenení do demokratickej a slobodnej spoločnosti ostatných európskych krajín. Naše nespochybniteľné smerovanie do Európskej únie sa nedávno zhmotnilo v Komárne na Nádvorí Európy - stavbe, kde bok po boku stoja domy reprezentujúce svojou archtektúrou rozličné krajiny "starého" kontinentu, ktorý je viac ako tisícročie domovom pre mnohé národy.

   Európu neraz sužovali kruté vojny, vrátane dvoch svetových, a ešte pred krátkym časom ju rozdeľovali ostnaté drôty a železná opona. Dnes žijeme v čas, kedy po prvý raz väčšina krajín vyjadruje túžbu po zjednotení, ktoré by však zachovalo rôznorodosť kultúr. Európa budúcnosti by teda mala byť jednotná, ale aj pestrá, presne taká ako Nádvorie Európy v juhoslovenskom Komárne. Bok po boku by mali stáť krajiny, ktoré majú spoločný cieľ a ktoré Európu obohatia o svoje jedinečné národné bohatstvo.

   Verím, že Slovensko bude jednou z tých krajín, ktoré Európa v dohľadnom čase príjme. Bol by som rád, keby práve Nádvorie Európy, ktoré bolo slávnostne otvorené tesne pred vstupom do nového, nádejného milénia, symbolizovalo "nádvorie", z ktorého čoskoro vstúpime pod spoločné srechu Európskej únie.

Rudolf Schuster
prezident Slovenskej republiky

 
   
  Úvod 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE