EUROPA PLATZ
 
    Prolog
    PALATINUS
 I.   Buch der Geschichte
 II.   Buch der Gedanken
 III.   Buch der Treue
 IV.   Buch der Ikonen
 V.   Buch der Handwerke
 VI.   Buch des Palatinus
 VII.   Das Buch EURO GLOBAL
 VIII.   Buch der Baugeschichte
 IX.   Buch der Erbauer
 X.   Buch des letzten Wortes
 XI.   Buch der Schöpfer
    Fotogalerie
    Kontakt
    Impressum
    Links

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  PALATINUS 

   Palatinus občianske združenie bolo zakladané koncom roka 1999 ako dobrovoľné zoskupenie fyzických osôb so spoločným záujmom o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva Komárna, so zameraním najmä na:

   


   


  • realizáciu pomníkov slávnych rodákov a ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj mesta,
  • ochranu a obnovu stavebných, architektonických a umeleckých pamiatok,
  • obnovu zničených pamätných tabúľ a sôch,
  • podporu a rozvíjanie miestnych tradícií,
  • osobitnú ochranu národnej kultúrnej pamiatky "Pevnostný systém mesta Komárna".

   


   Zásluhou činnosi občianskeho združenia Palatinus boli odhalené sochy kráľa sv. Štefana a Gizely Bavorskej, kráľa sv. Ladislava a Bela IV, príprava kópie Hudobného pavilónu a mestskej studne. V roku 2003 budú odhalené sochy kráľa Žigmunda Luxemburského, Mateja Korvína a Jána svätého Nepomuckého.

   


   


   Ďalšie plány do budúcnosti: príprava sochy kráľa Kolomana Učeného, Ľudovíta Veľkého a Márie Terézie.


 
   
  PALATINUS 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE