EURÓPA-UDVAR
 
    Bevezető
    PALATINUS
 I.   A történelem könyve
 II.   A gondolat könyve
 III.   A hűség könyve
 IV.   Az ikonok könyve
 V.   A mesterségek könyve
 VI.   A PALATINUS könyve
 VII.   Az EURO GLOBAL könyve
 VIII.   Az építéstörténet könyve
 IX.   Az építők könyve
 X.   Az utolsó szó könyve
 XI.   Az alkotók könyve
    Fényképalbum
    Elérhetőségek
    Impresszum
    Linkek

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Az utolsó szó könyve 

Az utolsó szó könyve

  Alszik a Zenepavilon  

Alszik a Zenepavilon
Nagy Tivadar 

   Bennem akkor teljesedik ki egy város, ha a részévé válok, ha a részévé tudok válni. Komárom belvárosában sétálgatva, jártomban-keltemben sűrűn rámköszönnek az emberek, vagy én köszönök rá a szembejövőre ismerősként, barátként. Ez azt jelzi számomra, hogy itthon vagyok, itt van az otthonom, ide tartozom. Majd negyven éve láttam meg a napvilágot Komárom városában. Ekkor kezdett beleépülni a lelkem ebbe a szép történelmi városba, lassan ő is átjárta minden egyes porcikámat, emlékemet, álmomat. Egymásba falazódva még kibonthatnánk egymásból külön múltunk, jelenünk és jövőnk, de ettől már mindketten súlyosan sérülnénk.

   Történelme során a várost több alkalommal háború, földrengés, árvíz, tűzvész és járvány sújtotta, de polgárai mindig újjáépítették. Ma az ország egyik legforgalmasabb kapuja, amelyen évente sok ezer ember halad át Európa különböző országaiból a világ minden tája felé. Ez a sokszínű és szép történelmi város ad helyet annak a nagyszabású és merész építészeti kísérletnek, amely során a belváros teljesen megújul, és amelyet a nagyközönség Európa-udvar néven ismerhetett meg. Méltó válasz ez az utolsó évtizedek építészeti megoldásaira, amelyek városunk nagy részét arctalanná tették.

  A Német ház esti fényben  

A Német ház esti fényben
Nagy Tivadar 

   A komáromi Európa-udvar lehetővé teszi számunkra, hogy szembesüljünk múltunkkal; szemünk elé tárja az anyaggá és látvánnyá sűrített jelenünket, és ha jól figyelünk, a jövőnkre is vethetünk egy pillantást. Hazudnék, ha azt mondanám: nem jó érzés ilyen formában viszontlátni alkotásunkat, de azt is hozzá kell tennem, hogy három év megfeszített munka áll mögöttünk. A mű legnagyobb pozitívuma számomra nem abban rejlik, hogy ilyen sokfajta épület sorakozik itt egymás mellett. Ennél én sokkal fontosabbnak tartom, hogy sikerült visszahozni azt az intim hangulatot, amely valaha az ilyen kisvárosokat jellemezte.

   Talán nincs még egy olyan épületegyüttes az országban, amely ilyen érzelmeket kavart, amellyel határon innen és túl ennyit foglalkoztak. Az egekig magasztaltak és a sárba tiportak minket... néha ugyanazok. A fáradtság mellett, amelyet most érzek, mindenképpen örömmel tölt el, hogy olyan művet tudtunk létrehozni Komárom polgárainak örömére, amely a későbbiekben csak a javára válhat a városnak. De igazán csak akkor lennék elégedett, ha az Európa-udvar a fejlődés első lépcsőfoka lenne, ha a többi komáromi építészcsoport is megépítené a maga „Európa-udvarát“. Komárom városa ugyanis csak akkor válik igazán vonzóvá és látogatottá, ha építik és szépítik lokálpatrióta polgárai.

  Az Angol, a Dán, a Norvég és a Holland ház esti megvilágításban  

Az Angol, a Dán, a Norvég és a Holland ház esti megvilágításban
Nagy Tivadar 

   Végezetül pedig engedtessék meg nekem, hogy építész barátaimmal, társaimmal együtt hálát adjak a Mindenhatónak, hogy lehetőséget kaptunk egy ilyen nagyszabású mű létrehozására. Köszönetet mondok mindenkinek, aki segítette a mű létrejöttét, nélkülük Komárom városa nem gazdagodhatott volna ezzel az építészeti alkotással:

KÖSZÖNÖM BARÁTAINKNAK,
HOGY JÓBAN-ROSSZBAN MELLETTÜNK ÁLLTAK,
KÖSZÖNÖM ROSSZAKARÓINKNAK,
HOGY MEGACÉLOZTÁK AKARATUNKAT,
KÖSZÖNÖM AZ EURÓPA-UDVAR
ALKOTÓI NEVÉBEN MINDENKINEK,
AKI RÉSZT VETT AZ EURÓPA-UDVAR
ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN ÉS ÉPÍTÉSÉBEN,
HOGY HITÉVEL, TUDÁSÁVAL, SZORGALMÁVAL
ÉS TENNIAKARÁSÁVAL HOZZÁJÁRULT
A MŰ ELKÉSZÜLTÉHEZ. EZZEL MAGÁNAK
ÉS MUNKATÁRSAINAK BECSÜLETET,
KOMÁROM VÁROSÁNAK ÉS POLGÁRAINAK
PEDIG DICSŐSÉGET SZERZETT A NAGYVILÁG ELŐTT.


 
   
  Az utolsó szó könyve 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE