EURÓPA-UDVAR
 
    Bevezető
    PALATINUS
 I.   A történelem könyve
 II.   A gondolat könyve
 III.   A hűség könyve
 IV.   Az ikonok könyve
 V.   A mesterségek könyve
 VI.   A PALATINUS könyve
 VII.   Az EURO GLOBAL könyve
 VIII.   Az építéstörténet könyve
 IX.   Az építők könyve
 X.   Az utolsó szó könyve
 XI.   Az alkotók könyve
    Fényképalbum
    Elérhetőségek
    Impresszum
    Linkek

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Az EURO GLOBAL könyve 

  Nyílt nap 2000. május 1-jén  

Nyílt nap 2000. május 1-jén
Štefankovič József - Jakó 

   A révkomáromi EURO GLOBAL Nem Nyereségérdekelt Szervezet 2000. július 4-én azzal a céllal alakult, hogy a szellemi és kulturális értékek védelmének, az életkörnyezet megóvásának és alakításának, illetve a humanitárius segítségnyújtásnak az érdekében közhasznú szolgáltatásokat nyújtson. A szervezetnek az a rendeltetése, hogy hozzájáruljon a polgári társadalom fejlődéséhez, a demokrácia és az együttműködés eszméjének megismeréséhez és terjesztéséhez, az európai társadalmi és kulturális értékek fejlesztéséhez, a helyi emberi, anyagi és materiális potenciál kihasználásának és Európa integrációjának a támogatásához, valamint a területi és a regionális fejlődést célzó tevékenységek közötti összhang megteremtéséhez.

   A szervezet tevékenységének egyik kivételes eredménye az Európai Információs Központ létrehozása, melyet az EURO GLOBAL az Európai Bizottság Szlovákiai Küldöttsége által felajánlott, a kis projekteket támogató Phare program segítségével menedzsel. Emellett a szervezet ténykedése az Önkéntesek Központjának és a jelenleg kialakulóban levő Tájékoztató és Közművelődési Centrumnak (Eko Street 221 B) a munkájára épül, melynek célja az lesz, hogy biztosítsa a lakosság tevékeny részvételét a tartós fejlődés elveinek és a megfelelő életkörnyezet megteremtéséhez és védelméhez szükséges feltételeinek megismerésében.

  Tökfesztivál az Európa-udvarban  

Tökfesztivál az Európa-udvarban
Eva Dénesová 

   A szervezet eddig megvalósított projektjei és munkássága is szervesen illeszkednek az előbb vázolt struktúrába. Bizonyíték erre a művelődési és közoktatási tevékenység („A nyilvánosság fokozott tájékoztatása a NATO-ról“ elnevezésű projekt), az oktató-versenyeztető aktivitás („Szlovákia és a NATO-hoz csatlakozás“; az Európai Unió múltja és jelene; LADA – Ruhakészítés az egyes korokban), a fantáziát és kézügyességet igénylő játékok („Emlék a vidékemről“ című, a tanulóifjúságot összefogó országos verseny, melyhez jótékonysági célú árusítás kapcsolódik; az óvodásokat megszólító „Európa a mesék birodalmában“) és a vállalkozói szektorral való együttműködés („Nyílt napok az Európa-udvarban“, mely során megmutatkozott a pozsonyi EURO INVESTA Rt. által támogatott komplexum társadalmi-kulturális jelentősége).

  Peter Varga, Walter Rochel, Bugár Béla és Ján Figeľ beszélgetés közben  

Peter Varga, Walter Rochel, Bugár Béla és Ján Figeľ beszélgetés közben
Štefankovič József - Jakó 

   Az Európa-udvar eszmei üzenete – mely az európai kultúrák közös gyökereinek hangsúlyozásán alapul – az európai integráció korában kivételes jelentőséggel bír. Ennek a felfogásnak a támogatása jegyében az EURO GLOBAL, összefogva más kormányon kívüli szervezetekkel, maga elé tűzte azoknak a feltételeknek a megteremtését, melyek eredményeképpen megvalósulhat az uralkodókat és szenteket bemutató szoborpark az Európa-udvar területén. Néhány év leforgása alatt olyan szoborpark jön itt létre, amely az Európa történelmével szorosan összeforrott egyéniségek egész sorát mutatja majd be. A tervezet részét képezi az Európa védőszentjeit felsorakoztató szoborcsoport is, amely a történelemben első alkalommal mutatja be Európa mind a hat védőszentjét egyszerre. Az EURO GLOBAL által erre a célra meghirdetett nyilvános gyűjtés már meghozta első gyümölcseit, a szoborcsoport megvalósítása érdekében adakozott: Havas, Szklabinya, Fazekasszaluzsány, Magyar-gurab, Garamfő, Vágkirályfa, Nagyszeretva, Vavrecska, Pusztafödémes, Lévárt, Garamszőlős, Nyizsna, Homonnaolyka, Koksóbaksa, Sikenica, Vinna, Raslavice, Néver, Barslédec, Dunajská Lužná, Bodak, Ekel, Illésháza, Bogyarét, Palást, Szécskeresztúr községek és Malacka város önkormányzata, a zsolnai Transeco vállalat, Jozef Madleniak és fiai, Jozef Migaš, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke, Anna Dobrotková, Vojtech Varga, Litomericzky Nándor, Peter Varga és a vágselyei Duslo Rt. Köszönetünket fejezzük ki minden támogatónknak, akik hozzájárultak ennek a rendkívül igényes tervezetnek a megvalósításához. Támogatásuk tettekre kötelez bennünket.

  Veteránok  

Veteránok
Štefankovič József - Jakó 

 
   
  Az EURO GLOBAL könyve 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE