EURÓPA-UDVAR
 
    Bevezető
    PALATINUS
 I.   A történelem könyve
 II.   A gondolat könyve
 III.   A hűség könyve
 IV.   Az ikonok könyve
 V.   A mesterségek könyve
 VI.   A PALATINUS könyve
 VII.   Az EURO GLOBAL könyve
 VIII.   Az építéstörténet könyve
 IX.   Az építők könyve
 X.   Az utolsó szó könyve
 XI.   Az alkotók könyve
    Fényképalbum
    Elérhetőségek
    Impresszum
    Linkek

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  A gondolat könyve 

  A mű balzafa makettje  

A mű balzafa makettje
Štefankovič József - Jakó 

   Az építész számára egy szinte városrész nagyságú tér beépítése az egyik legszebb és egyben legnehezebb feladat. Humánus, jól lakható, épített környezetet igyekeztünk létrehozni; olyat, amelyben az itt lakó és az ide látogató is otthon érzi magát. További célként jelöltük meg olyan saját jellegzetességekkel rendelkező élettér létrehozását, amellyel az itt lakók azonosulni tudnak. Oly módon illesztettük a belvárosba ezeket a sűrített építésmóddal épült házakat, hogy az ne legyen bántó; mintha mindig is itt álltak volna...

   Az a rend, amely az építészetileg megformált terek szervezettségében jelentkezik, századunk egyik jeles építésze szerint akár a világegyetem rendjét is felidézheti, s igazi élményünk akkor keletkezik, ha az alkotás a világegyetem hangját szólaltatja meg bennünk. Az Európa-udvar létrehozásával igyekeztünk olyan „kórusművet komponálni“, amelynek szólamaiként Európa egyes tájegységeinek hangjai szólalnak meg.

  A Magyar ház vízgyűjtőjének tervezete  

A Magyar ház vízgyűjtőjének tervezete

   Az Európa-udvar létrehozásának alapeszméje szorosan kötődik az ezredfordulóhoz és az országnak az Európai Unióhoz való csatlakozási törekvéseihez, egyben rámutat az európai kultúra közös gyökereire. Az építészeti megoldás lényege, hogy a tér egyes épületei stilizált formában magukon viselik az európai tájegységek széles palettájának építészeti jegyeit. Az adott építészet summáját, esszenciáját hivatottak ezek a házak megjeleníteni. A megelőző korok itt található építészeti emlékeivel együtt az új tér színes egységet alkot, és az idők folyamán megsemmisült, hiányzó középkori tér hangulatát idézi fel. „A lakózónák is rangsorolódnak: az értékesebbek a belső területeken, a silányabbak a város peremén találhatók. A város, amelyben élünk, ennek az állandó mozgásnak a lenyomata: történelmi montázs. Amikor valami épül, egyfajta értelmezés kövül a számtalan lehetséges közül a várostestbe, oda, ahol már ott vannak korábbi korok véletlenszerű lenyomatai“ (Ekler Dezső: Ember és háza).

   Révkomárom belvárosában a Klapka György tér tiszteletet parancsoló, egyik legszebb épülete a Zichy-palota. Főkapujának boltozott folyosóján keresztül juthatunk a palota parkosított udvarába, ahonnan a Zenepavilon épületének takarásából tűnnek elő az Európa-udvar tornyai. Ez az épületegyüttes külön életet élő kis városrészt alkot, miközben szorosan kötődik a város múltjához és a hosszú évszázadokon át szervesen fejlődő, mindenféle terv vagy beavatkozás nélkül spontán kialakult városszerkezethez. A tér téglalap alaprajzát is az ehhez a szerkezethez való közvetlen kapcsolódás indokolja, bekötőútjain keresztül a belváros bármely pontja könnyen elérhető.

  A mű makettje, előtérben az Erdélyi házzal  

A mű makettje, előtérben az Erdélyi házzal
Štefankovič József - Jakó 

   A szomszédságban fekvő telkek utcafrontja beépített, a telkek belső részeinek kihasználtsága városfejlesztési szempontból nem megfelelő. Ezek átjárókkal ráköthetők az Európa-udvarra, így később új értelmezést kapnak, beépíthetővé válnak. A tágas lakóudvarok, irodák és sokszínű, élénk forgalmú „üzletutcák“ rendszere előrevetíti egy megújult átjáróházas városszerkezet létrejöttét a lakótelepek gyűrűjébe szorított belvárosban.

   A tér és a hozzá kapcsolódó utcák, illetve bekötőutak kialakításakor tudatosan törekedtünk a belső hierarchikus rend megteremtésére. Az Európa-udvar jelentőségének megfelelően határoztuk meg a beépítés módját. Az alárendeltebb helyeken épülő kisebb és egyszerűbb házakat a téren és a jelentősebb csatlakozási pontokon nagyobb épületek váltják fel. Az udvar leghangsúlyosabb részén (északi térfal) emeljük a legnagyobb tömegű házakat. Kijelöltük a térszerkezetben a hangsúlyos pontokat. A merőlegesen csatlakozó bekötőutaknál és a saroképületeknél tornyok, fiatornyok emelik ki a fordulópontokat jelentőségüknek megfelelően. A téglalap alaprajzú udvar mintegy 75 m hosszú térfalát két oldalon a bekötőutcák fölött emelt kapuépítmények teszik egységessé. Ezzel a két szemközti térfal zárttá vált, ugyanakkor az erre merőleges irány a téren belül nyitottságával (a déli térfal hiánya és így a tér rákötése a Zichy-palota parkjára) kap többlethangsúlyt. Az egyes épületeken arányos tagozódás jelenik meg.

  A mű makettje a Megye utca felől  

A mű makettje a Megye utca felől
Štefankovič József - Jakó 

   A közvetve meghatározott tetőfelületek nagysága az épületek jellegét alapvetően megszabta. Az ereszvonal magasságát nem tekintettük kötöttségnek. Az ereszek és ablakok sora vízszintesen tagolja a falfelületeket, a kötött helyzetű oromfalak, rizalitok pedig az épületek függőleges ritmusát határozzák meg. A következetesen alkalmazott szabályozás eredményeképpen alakult ki, hogy azonos rangú helyeken az épületek azonos légtérarányt mutatnak. A tér kitűnően engedi érvényesülni az egyes házakat. Dél felől a Zichy-palota udvarára a teret a Hunyadi Mátyásról elnevezett torony (Erdélyi ház), valamint a Német ház épülete köti rá, amelynek előterében látható a gazdagon díszített fa harangtorony. Az Erdélyi ház csúcsát a székelységet szimbolizáló Nap és Hold díszíti. Az Erdélyi és a Német ház közötti, spirálisan emelkedő terület legmagasabb pontján az országalma kovácsoltvasból készült művészeti megfogalmazását helyezzük el.

  A mű makettje a Jókai utca felől  

A mű makettje a Jókai utca felől
Štefankovič József - Jakó 

   A Német ház főhomlokzata előtti szabadtéri színpad, amely méltóképpen folytatja az épület színházi múltját, a városban zajló kulturális események (Komáromi Napok, Nyári Fesztivál...) egyik színhelye. A tér közepét a Millennium szökőkút foglalja el, peremén kijelöljük az egyes európai fővárosok irányát és távolságát. Keleti irányból az Európa-udvart a belvárossal a hangulatos sétára csábító kicsiny és szűk Az éneklő tenger utcája köti össze. Az utcát szegélyező épületek közül szépségével és játékosságával a Görög, a Krétai és a Ciprusi ház együttese emelkedik ki. Északi irányból egy lépcsősoron keresztül a Sarkcsillag utcája vezet fel a térre. Nyugatról a megyeháza felől, a még kialakítás alatt lévő Napfivér és Holdnővér utcán át közelíthetjük meg a teret. A minden égtáj felől kapukon és utcácskákon keresztül elérhető Európa-udvar térhatásának a dinamikáját kinesztétikus élmény fokozza. Egyetlen nézőpontból sem tekinthető át az egész tér. Bárhonnan is nézzük, a belátható rész túlmutat önmagán. Ahhoz, hogy az egész térrendszert be tudjuk fogni, az épületegyüttest körbe kell járnunk. A tér alatti első szinten az Europália bevásárlóközpont található kisebb üzleteivel, szupermarkettel, ételudvarral, színpaddal. A Zichy-palota alatti pincerendszerrel összekötve valóságos kis föld alatti várost alakítottunk ki. A tér alatti második szinten egy nyolcvanöt személyautót befogadó teremgarázst, illetve a műszaki szintet helyeztük el. Az Európa-udvar 6.500 m2 területen fekszik, a beépített terület az összes szinten 25.000 m2.

  A Szlovák ház kovácsoltvas korlátjának tervezete  

A Szlovák ház kovácsoltvas korlátjának tervezete

   A várost többször sújtották megsemmisítő erejű földrengések, amelyeknek az lett a következménye, hogy a történelmi épületek legnagyobb része elpusztult, s így a polgári épületek döntő többsége a XIX. századi historizmust, a századfordulós szecessziót, valamint a XX. század huszas-harmincas éveinek modern építészeti felfogását képviselik. Ebbe a városszerkezeti és építészeti felfogásba illeszkedik bele szervesen az Európa-udvar, amely a főtér közvetlen közelében új kulturális és kereskedelmi központot hoz létre. Akad olyan épület, amelynél jobban ragaszkodtunk a hagyományokhoz, és olyan is, amelynél a tervező fantáziája szabadabban szárnyalt. Ez a mi szubjektív Európa-képünk: ahogy mi látjuk a kontinens országait, régióit, építészetét.

  A fedett teraszok fakorlátjának tervezete  

A fedett teraszok fakorlátjának tervezete


 
   
  A gondolat könyve 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE