EURÓPA-UDVAR
 
    Bevezető
    PALATINUS
 I.   A történelem könyve
 II.   A gondolat könyve
 III.   A hűség könyve
 IV.   Az ikonok könyve
 V.   A mesterségek könyve
 VI.   A PALATINUS könyve
 VII.   Az EURO GLOBAL könyve
 VIII.   Az építéstörténet könyve
 IX.   Az építők könyve
 X.   Az utolsó szó könyve
 XI.   Az alkotók könyve
    Fényképalbum
    Elérhetőségek
    Impresszum
    Linkek

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Az ikonok könyve 

A IV. Béla-kapu

IV. BÉLA
(1235 - 1270)

1206 második felében született.
Apja II. András király.
Anyja Gertrúd meráni hercegnő.
Ifjabb királlyá választották és megkoronázták 1214-ben.
Királyként trónra lépett 1235 őszén.
Felesége (1220) Mária, Laszkarisz Teodor nikaiai görög császár leánya.
Gyermekei: Kunigunda (Kinga), Anna, Erzsébet, Konstancia, István, Margit, Béla.
Meghalt 1270. május 3-án. Esztergomban, a ferencesek templomában temették el.

IV. Béla

   A másik Árpád-házi királyunkról, IV. Béláról elnevezett kapu átellenben a tér másik felén található. IV. Béla szerepe és jelentősége történelmünkben Szent Istvánéhoz hasonlítható. Joggal szokás őt második honalapítónak tekinteni, hiszen a tatárjárás után az országot a romjaiból kellett újjáépítenie.
Az Ázsia belső térségeiből előretörő tatárok 1241 március közepén áttörték a Vereckei-hágó torlaszait, és hatalmas sereggel benyomultak a Kárpát-medencébe. Április 11-én a muhi pusztán legyőzték IV. Béla seregét, végigpusztították az országot, majd 1242 márciusában kivonultak. A veszteségek igen nagyok voltak, a mintegy 2,2 millió lakosnak a fele elpusztult.

IV. Béla

   A pusztító hordák kivonulása után egy újabb tatár támadás árnyékában kellett megoldania IV. Béla királynak az újjáépítés nehéz feladatát.
Komárom várát a tatárok nem tudták elfoglalni. A három településből / Komárom, Szentandrás, Keszi / létrejövő Komárom város lakóit 1265-ben a király ugyanolyan jogokkal ruházta fel, mint amilyenekkel Buda polgárai rendelkeztek. IV. Béla 1270-ben halt meg, az esztergomi ferencesek templomában temették el.

 

IV. Béla
1235: IV. Béla trónra lépése.
1239: IV. Béla engedélyével a Batu kán vezette mongol seregtől vereséget szenvedett kunok — miután megkeresztelkedtek — betelepülnek az országba.
1240: IV. Béla rendezi a királyi várnépek és udvarnokok helyzetét.
1241: Tatárjárás Magyarországon.
1242: A mongolok knonulnak Magyarországról.
1243: Velence visszafoglalja Zárát.
1244: IV. Béla békét köt Velencével.
1245: IV. Béla királlyá koronáztatja elsőszülött fiát, Istvánt, és az egész Dunántúl hercegévé teszi. A király visszahívja az 1241-ben eltávozott kunokat. Velük jönnek az alán nemzetiségű jászok is.
1247: Az újabb mongol támadás hírére építeni kezdik a budai várat; pesti polgárok telepednek le a budai Várhegyen.
1250: IV. Béla hadjáratot vezet Ausztriába.
1252: Hadjárat Ausztria ellen.
1254: IV. Béla és II. Ottokár cseh király békét köt; megosztoznak Ausztrián.
1255: IV. Béla szabályozza a vámokat. IV. Béla felveszi a Bulgária királya címet.
1256: A jáki templom felszentelése.
1258: IV. Béla leveri a stájer fölkelést, helyreállítja Stájerországban a magyar uralmat.
1260: II. Ottokár Morvaországban legyőzi István királyfi seregét; a pozsonyi békében IV. Béla lemond Stájerországról. Felépül a budai várban a német polgárok Nagyboldogasszony- (később Mátyás-) temploma.
1262: IV. Béla és István királyfi békeszerződést köt, megosztják az országot, és István felveszi az ifjabb király címet.
1263: Éhség pusztít Magyarországon.
1264: IV. Béla sereggel támad István ifjabb király ellen.
1265: István ifjabb király az isaszegi csatában legyőzi IV. Béla összevont erőit.
1266: A király és az ifjabb király békét köt.
1267: Az esztergomi országos gyűlésen dekrétumba foglalják a nemesek, más néven a királyi szerviensek kiváltságait.
1270 IV. Béla halála.

Felhasznált irodalom:
Bertény Iván—Diószegi István—Horváth Jenő—Kalmár János—Szabó Péter:
Királyok könyve - Magyarország és erdély királyai, királynői fejedelmei és kormányzói (1997)

 
   
  Az ikonok könyve 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE