EURÓPA-UDVAR
 
    Bevezető
    PALATINUS
 I.   A történelem könyve
 II.   A gondolat könyve
 III.   A hűség könyve
 IV.   Az ikonok könyve
 V.   A mesterségek könyve
 VI.   A PALATINUS könyve
 VII.   Az EURO GLOBAL könyve
 VIII.   Az építéstörténet könyve
 IX.   Az építők könyve
 X.   Az utolsó szó könyve
 XI.   Az alkotók könyve
    Fényképalbum
    Elérhetőségek
    Impresszum
    Linkek

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Az ikonok könyve 

A Nagy Lajos-kapu

I. NAGY LAJOS
(1342 - 1382)

1326. március 5-én született.
Apja Károly Róbert magyar király.
Anyja Erzsébet, I. Ulászló lengyel király leánya.
Trónra lépett 1342. július 16-án.
Megkoronázták 1342. július 21-én Székesfehérvárott.
Első felesége (1345) Luxemburgi Margit, Károly morva őrgróf, majd cseh király és német-római császár leánya.
Második felesége (1383) Kotromanic Erzsébet, István bosnyák bán leánya.
Gyermekei: Katalin, Mária, Hedvig.
1382. szeptember 12-én halt meg Nagyszombat városában. Székesfehérvárott temették el.

   I. Lajos Itáliából származó atyjával szemben már ízig-vérig magyar uralkodó volt, aki még a pápával folytatott tárgyalásai során sem mulasztotta el hangoztatni, hogy a királynéi kancellár tisztét betöltő veszprémi püspöknek magyarul is kell tudnia. Lajos két bátyja korai halála után négyéves kisfiúként lett Magyarország trónörököse. Vallási nevelését a boroszlói származású Miklós pap irányította, a világi ismeretekbe, lovagi szokásokba Poháros Péter, Drugeth Miklós és Knesich Gyula fia, Miklós vezették be. Mint több kortársa, ő is hitt az asztrológiában, s egyes döntéseiben a csillagok „állása” is befolyásolta. Lajos vallásossága, lovagias gondolkodása nehezítette számára, hogy eredményesen lépjen fel az ő udvarában is otthonos intrikák ellen.

Nagy Lajos

   Élete utolsó évtizedében — az orvostörténészek által általában leprának tartott — betegsége súlyosbodásával a király rendkívüli mozgékonysága csökkent. Az 1370-es években egyre inkább politikusi erényei, a különböző főúri érdekcsoportok közti ügyes egyensúlyozás művészete, az államszervezetben célszerűen végrehajtott reformok irányítása került előtérbe.
Lajos sokat háborúzott. Mint buzgó katolikus uralkodó és Lengyelország kijelölt örököse, majd királya, elsősorban a pogány litvánok ellen vezetett számos hadjáratot, a Balkánon igyekezett a katolikus vallást fegyverrel is terjeszteni. Folytatta Velencével a Dalmáciáért már hosszú évszázadok óta tartó küzdelmet.

Nagy Lajos
  DIÓSGYŐR
az Ákos nembeli Ernye családtól került Károly Róbert kezére. A Krakkóba vezető út mellett Nagy Lajos kezdett nagyarányú építkezésbe 1343-ban. Csakhamar felépült a négy belső tornyos királyi várpalota. Reprezentatív lakóemelettel s Közép-Európa legnagyobb alapterületű (380 m2-es) lovagtermével.

   Miután öccsét, Endre herceget, Johanna nápolyi királynő férjét 1345-ben Aversában meggyilkolták, Lajos két hadjáratot vezetett Nápolyba, részben a gyilkosok megbüntetésére, részben az ősei országának tekintett királyság megszerzésére.
Belpolitikájában Lajos mindvégig a főurakkal egyetértésben igyekezett kormányozni, de intézkedéseket hozott a köznemesség megnyerésére is. 1351-ben kiadott törvényei kodifikálták a bekövetkezett társadalmi fejlődés eredményeit (az egységes nemesi szabadság kimondása, az ősiség, a földesúri kilenced általánossá tétele), s ezek a törvények az 1848-as polgári átalakulásig a magyar intézményrendszer gerincét képezték. Támogatta a városokat, uralkodása alatt alakultak ki az első céhek hazánkban.

   A sok háború nagy anyagi áldozatokat követelt (véráldozatot kevesebbet, mert a hadjáratok nagy részében külföldi zsoldosok harcoltak), Lajos uralkodása alatt azonban az országot idegen seregek nem pusztították. Lajos élete nagyobb részében maga irányította az ország kormányzatál Komolyan, szinte társuralkodóként támogatta azonban édesanyja, Erzsébet, Károly Róbert özvegye.

1342: I. (Nagy) Lajos trónra lépése.
1343: Meghal I. Róbert nápolyi király.
1344: Sándor havasalföldi fejedelem meghódol Nagy Lajosnak.
1344-1345: Litván háború.
1346: Nagy Lajos súlyos veresége Záránál a velenceiektől.
1347: A királyi udvar Visegrádról Budára költözik.
1347-1348: Nagy Lajos első nápolyi hadjárata.
1350: Nagy Lajos második nápolyi hadjárata.
1351: Lajos király megújítja az Aranybullát.
1351-1352: Nagy Lajos második litvániai hadjárata.
1352: Nagy Lajos békét köt Johanna királynővel; szövetséget köt Genovával Velence ellen.
1354: I. Murád szultán elfoglalja Gallipolit — megveti a törökök európai hatalmának alapját. Nagy Lajos harmadik hadjárata a litvánok ellen, majd a tatárok ellen.
1355: A királyi udvar visszaköltözik Budáról Visegrádra.
1356: Nagy Lajos Velence elleni háborúja.
1358: A magyar király és Velence békét köt (Velence lemond Dalmáciáról, Raguza is magyar fennhatóság alá kerül). Ismeretlen szerző megkezdi a Képes Krónika írását.
1360: Királytalálkozó Nagyszombat városában (I. Lajos, IV. Károly német-római császár és cseh király, Luxemburgi János morva őrgróf, IV. Rudolf osztrák herceg).
1362: I. Murád szultán elfoglalja Drinápolyt.
1363: Nagy Lajos hadjárata a bosnyákok ellen.
1364: Nagy Lajos Durazzói (Kis) Károly herceget Nápolyból az udvarába hozatja, kinevezi Horvátország és Szlavónia hercegévé.
1365: Toldi Miklós zsoldosvezérként a pápa és I. Johanna szolgálatába áll. Nagy Lajos hadjárata Felső-Bolgárország ellen. Beveszi Vidint.
1367: Nagy Lajos egyetemet alapít Pécsett.
1370: Meghal lII. Kázmér lengyel király. Nagy Lajost lengyel királlyá koronázzák Krakkóban.
1373: Velencei-magyar háború.
1375: Nagy Lajos török és havasalföldi háborúja.
1377: Litván háború.
1378: Velencei háború (1381-ig).
1380: Durazzói (Kis) Károly magyar csapatokkal elfoglalja Nápolyt.
1381: A torinói békében Velence elismeri, hogy Dalmácia a magyar koronához tartozik.
1382: I. (Nagy) Lajos halála.

Felhasznált irodalom:
Bertény Iván—Diószegi István—Horváth Jenő—Kalmár János—Szabó Péter:
Királyok könyve - Magyarország és erdély királyai, királynői fejedelmei és kormányzói (1997)

 
   
  Az ikonok könyve 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE