EURÓPA-UDVAR
 
    Bevezető
    PALATINUS
 I.   A történelem könyve
 II.   A gondolat könyve
 III.   A hűség könyve
 IV.   Az ikonok könyve
 V.   A mesterségek könyve
 VI.   A PALATINUS könyve
 VII.   Az EURO GLOBAL könyve
 VIII.   Az építéstörténet könyve
 IX.   Az építők könyve
 X.   Az utolsó szó könyve
 XI.   Az alkotók könyve
    Fényképalbum
    Elérhetőségek
    Impresszum
    Linkek

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Az ikonok könyve 

  Tükröződés  

Tükröződés
Nagy Tivadar 

   Minden jelkép üzenet. Feladatunk és kötelességünk, hogy hagyományainkat ápoljuk és továbbadjuk az új nemzedékeknek. Elsősorban az ő számukra készül a tizenhét szoborból álló történeti szoborpark, amely tartalmaz mitológiai szobrot (Európa elrablása); szentek szobrait (Szűz Mária, Szent Benedek, Szent Cirill, Szent Metód, Keresztes Szent Terézia-Benedikta, Svéd Szent Brigitta, Sziénai Szent Katalin) és uralkodók szobrait (Szent István, Bajor Gizella, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi Mátyás, Mária Terézia) is. Ezek a szobrok az építészetnek alárendelt elemek, amelyek az épület homlokzatán teljes egészében az architektúrába olvadnak. Az egyetlen kivétel az Európa elrablása című szoborkompozíció, amely elkészülte után a tér közepén elhelyezkedő Millennium szökőkút középpontját ékesíti majd.

   A Magyar és a Szlovák ház közötti konzolon helyezzük el Szűz Mária szobrát, akit mindkét nép védőszentjének vall. Kultusza Európa nagy részén (Bajorországban, Ausztriában, Lengyelországban, Horvátországban) mindig domináns szerepet játszott. Magyarország Mária királysága „Regnum Marianum“ volt. Az ausztriai Mariazellben lévő szobor a „Magna Mater Austriae, Magna Domina Hungarorum, Magna Mater Gentia Slavorum“ nevet viseli. A Mária-kultusz központjai máig ismert búcsújáróhelyek, Szűz Mária „csodatevő“ szobraival – pl.. a bajorországi Altötting és Passau, a csehországi Svatá Hora, a magyarországi Győr és a szlovákiai Máriavölgy (mely egyben a történelmi Magyarország legrégibb és legjelentősebb búcsújáró helye).

  Az Ír ház  

Az Ír ház
Litomericzky Nándor 

   A Palatinus Polgári Társulás indítványozta, hogy az Európa-udvarban helyet kapjon az Európa védőszentjeit bemutató szoborcsoport. Ezt az elképzelést 2000. december 17-én, Pavol Hamžík komáromi látogatása alkalmával Fehér Miklós, a Magyar Koalíció Pártja parlamenti képviselője jelentette be. Az Éneklő tenger utcájában, a Kréta szigetét bemutató épületrészen kapnak helyet Európa védőszentjei, ez lesz Európa bizonyára első ilyen jellegű önálló szoborcsoportja. „A 2000. év küszöbén… örömmel tudatom, hogy az európai földrész társvédőszentjei közé három új női szentet jelöltem ki. Ők: Svéd Szent Brigitta, Sziénai Szent Katalin és Keresztes Szent Terézia-Benedikta (Stein Edit)“ – jelentette be a Szentatya 1999 októberében. II. János Pál pápa ezzel fejezte be azt a folyamatot, amelyet 1980. december 31-én kezdett meg, amikor Európa addigi védőszentje, Szent Benedek mellé Cirill és Metód apostolokat, Kelet-Európa evangelizációjának előhírnökeit sorolta. A bizánci hittérítők a városunk területén élő két népcsoport, a szlovákok és a magyarok történelmére is nagy hatással voltak. Konstantín (Cirill) összeállította a glagolika ábécét, és több művet lefordított ószláv nyelvre. Római küldetésük alatt II. Hadriánusz pápa előtt megvédték az ószláv nyelven folyó istentiszteleteket. 861-ben Konstantín (Cirill) és Metód a kazároknál térített, és a Krím félszigeten találkozott a magyarokkal. Konstantín (Cirill) 867-ben, egy Velencében folytatott teológiai vitában a magyarokat a részben megkeresztelt népek között említi. Metód 881–882-ben, útban Konstantinápoly felé, az Al-Dunánál ismét találkozott velük és vezérlő fejedelmükkel, Árpáddal, aki nagy tisztelettel, barátsággal fogadta és megvendégelte őt, majd szállást biztosított neki. Árpád vezér a következő szavakkal búcsúzott el Metódtól: „Emlékezz meg rólam szent imáidban!“ (Metód-legenda).

  A Krétai épületrész  

A Krétai épületrész
Eva Dénesová 

   Az Európa-udvar kapui és tornyai azoknak az uralkodóknak a nevét viselik, akik jelentős szerepet játszottak Európa történelmében, és hozzájárultak Komárom fejlődéséhez. A kapu és a torony is ősi szimbólum. „A kapu a szintek közötti átmenet építészeti jelképe. Akár térben, akár időben is értelmezhető. Összekötő nyílása az eltérő minőségeknek: ismertnek és ismeretlennek, profán értelemben kintnek és bentnek. Korszakokat választ el és kapcsol össze. Kizár és befelé hívogat“ (Szegő György: Teremtés és átváltozás).

   A Vatikáni házban található az első keresztény királyunkról, Szent Istvánról elnevezett kapu, amely fölött a tér felőli belső oldalon szoborfülkében az uralkodónak (Stephanus Rex) és hitvesének, Bajor Gizellának (Gisilla Regina) a szobra látható. Szent István verette az első pénzünket is, amely a kapuzat két oldalán domborműként jelenik meg. A kaputorony csúcsán a Szent Korona mása található, ormán a jellegzetes ferde kereszttel.

   A Jókai utca felől, az Európa-udvar és a belváros határán a Szent László (Ladislaus Rex) -kapu zárja le a teret. Építészeti megfogalmazását tekintve ez egy ikerkapu: egyik bejáróján át a térre, a másikon pedig a tér alatti Europália bevásárlóközpontba juthatunk. Az uralkodó közel két méter magas szobrát a két kapunyílás közötti oszlopra helyeztük. A szobrászművész köpenyben, karddal és harci bárddal a kezében ábrázolta a lovagkirályt, aki a legenda szerint bárdjával fakasztott vizet a sziklából, hogy seregét a szomjúságtól mentse.

  A nyugati térfal első része  

A nyugati térfal első része
Štefankovič József - Jakó 

   A Könyves Kálmán (Kolomanus Rex)-kapu az egyik szomszédos telek belső udvarát köti össze a térrel, biztosítva így azt, hogy a környező belső udvarok életre keljenek.

   A IV. Béla (Bela Rex)-kapun keresztül – az utca elkészülte után – majd a megyeháza udvarára juthatunk. Az uralkodó szobra a kapu melletti kőpilléren található. A Nagy Lajos szobrával díszített kapu szintén a megyeháza felé nyit utcát. A tér Luxemburgi házának a tornyát Luxemburgi Zsigmondról (Sigismundus Rex) neveztük el. A Hunyadi Mátyás (Mathias Rex)-torony mintegy jelzésszerűen sejteti a tér és a Zichy-palota udvara közti határvonalat. A tér északi részén a Nagy Lajos (Ludovicus Rex)-kapuval szemben helyezkedik el a Mária Terézia (Maria Theresa Regina)-kapu, amely egy lépcsősoron keresztül a Sarkcsillag utcából a Határőrség utcába torkollik. Innen juthatunk le a tér alatti parkolóházba is.

  Kis utca  

Kis utca
Nagy Tivadar 

   A téren kialakított épületek a következő országokat és tájegységeket képviselik: Izland, Grönland (Könyves Kálmán-kapu), Wales, Skócia, Írország, Anglia (IV. Béla-kapu), Dánia, Norvégia, Hollandia, Frízföld, Belgium, Finnország, Svédország, Észtország (Nagy Lajos-kapu), Lettország, Litvánia, Csehország (Mária Terézia-kapu), Lengyelország, Fehéroroszország, Ukrajna, Oroszország, Franciaország, Luxemburg (Luxemburgi Zsigmond-torony), Szlovákia, Magyarország, Ausztria, Spanyolország (kilátótorony), Törökország, Portugália, Vatikán (Szent István-kapu), Málta, Olaszország, Svájc, Lichtenstein, Románia, Erdély (Hunyadi Mátyás-torony), Ciprus, Kréta, Görögország, Andorra (Szent László-kapu), Monakó, Szlovénia, Horvátország, Dalmácia, Bosznia és Hercegovina, Németország, San Marino. A második építési szakaszban kerül sor a következő országokat bemutató épületek megépítésére: Moldova, Szerbia, Montenegro, Makedónia, Bulgária, Albánia.

  A keleti térfal első része  

A keleti térfal első része
Nagy Tivadar 

 
   
  Az ikonok könyve 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE