NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Kniha ikon 

Brána Ladislava V.

Ladislav V.

   Brána je stavebným symbolom prechodu medzi jednotlivými úrovňami. Je to možné chápať aj časovo. Je spojnicou rôznych kvalít: známej a neznámej, v profanickom pojatí vonkajška a vnútrajška. Oddeľuje a spája obdobia. Vymkýna a pozýva dnu.
Brána pomenovaná po komárňanskom rodákovi, kráľovi Ladislavovi V., zabezpečuje vchod z Jókaiho ulice do Ulice spievajúceho mora, do uzavretej časti Nádvoria Európy. Po stavebnej stránke je brána prispôsobená rozmerom, farbe a tvaru budov starého mesta. Bude slúžiť rovnako pešej ako aj automobilovej doprave. Zo stavebného hľadiska je táto brána dvojbránou. Cez jednu sa dostaneme ku garážam, nachádzajúcim sa pod budovami Nádvoria Európy, kým druhá zabezpečuje priamy vstup na Ulicu spievajúceho mora. Nad vchodom brány bude erb a socha kráľa Ladislava V.

Ladislav V.
 
   
  Kniha ikon 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE