NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Kniha histórie 

Zemepisná poloha mesta Komárno


  Komárno - Bratislava 100 km
  Komárno - Nitra 75 km
  Komárno - Wien 158 km
  Komárno - Budapešť 100 km
  Komárno - Györ 35 km
  Komárno - Esztergom 50 km

   Mesto Komárno bolo vďaka svojej výhodnej geografickej polohe od dávnych čias významným osídlením, strediskom obchodu a remesiel. Nachádza sa na juhu Žitného ostrova, v miestach, kde sa stretávajú rieky Nitra, Žitava, Váh a mohutný tok Dunaja, v miestach, kde sa pozdľž tokov riek vinuli rušné obchodné cesty. Dodnes je mesto jedným z najväčších hraničných prechodov, peším a železničným mostom je prepojené s mestom Komárom v Maďarsku, 7 km od ktorého prebieha diaľnica Budapešt – Viedeň. Región je mimoriadne bohatý na archeologické nálezy, kultúrne pamätihodnosti a prírodné krásy s osobitou flórou a faunou Podunajska.


 
   
  Kniha histórie 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE