NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Kniha PALATINUS 

  Socha kráľovnej Gizely Bavorskej.  

Socha kráľovnej Gizely Bavorskej.
Eva Dénesová 
  Socha sv. Štefana kráľa.  

Socha sv. Štefana kráľa.
Eva Dénesová 

   Občianske združenie Palatinus na záchranu a obnovu mesta založili v roku 1999 tí komárňanskí obyvatelia, ktorých spoločným záujmom je zachovanie a obnova kultúrneho dedičstva Komárna. Našou činnosťou chceme prispieť k tomu, aby svetlo ducha ožiarilo naše mesto.

   Od roku 2000 venujeme zvýšenú pozornosť výstavbe Nádvoria Európy v centre mesta, nakoľko ponúka osobitú možnosť pre vznik nových umeleckých diel i pre obnovu diel minulosti. Ich realizácia a umiestnenie na nádvorí bude v mnohom závislá od poskytnutej podpory.

   Zásluhou činnosti občianskeho združenia boli dňa 17. decembra 2000 odhalené sochy prvého kresťanského uhorského kráľa sv. Štefana a jeho manželky Gizely Bavorskej- diela sochára Ondreja Csütörtökiho. Pri osadzovaní sôch do ník pomáhali pracovníci považsko-bystrickej firmy SATES realizujúcej dláždenie námestia. Radosť bola pozerať, ako Slováci i Maďari spoločnými silami zdvíhali sochy na ich miesto. Podujatie sa začalo popoludní o druhej hodine. V mene občianskeho združenia privítal hostí jeho predseda Miklós Fehér, po ňom mali slávnostné príhovory Zoltán Rockenbauer, minister Ministerstva národného kultúrneho dedičstva MR a Gabriella Jarábik, vedúca odboru národnostných menšín Ministerstva kultúry SR. Po nich nasledovala dejepisná prednáška Zoltána Szénássyho.

  Slávnosť spestrilo vystúpenie Rytierskeho rádu sv. Juraja z Visegrádu (MR).  

Slávnosť spestrilo vystúpenie Rytierskeho rádu sv. Juraja z Visegrádu (MR).
Štefankovič József - Jakó 

   V programe účinkoval zmiešaný spevácky zbor Concordia. Odhalenie sôch vykonal Zoltán Rockenbauer a Gabriella Jarábik. Po slávnosti odovzdal minister Zoltán Rockenbauer Ondrejovi Csütörtökimu a pisateľovi týchto riadkov Nándorovi Litomericzkému plaketu vydanú pri príležitosti výročia maďarskej štátnosti. Záujemcovia sa mohli zúčastniť kultúrneho programu herca Lászlóa Gálffyho a vystúpenia Umeleckého súboru Honvéd v mestskom kultúrnom stredisku. Slávnosť bola ukončená večerou na počesť odhalenia sôch. Vytvorenie sôch podporili: Ministerstvo národného kultúrneho dedičstva (MR), Nadácia Illyés; samosprávy mesta Komárna, Gabčíkova, Balatonfüredu (MR), Csongrádu (MR), Nagymarosu (MR), Budaőrsu (MR); obecné samosprávy Žípu, Dulova, Dvorníkov - Včelár; Ferenc Ferdinánd Olgyay, János Hegedűs, László Csukás, TNT Servis - Sándor Németh, Nuki spol. s r.o., ELCONT - Ferenc Cseh, KY stavebná spoločnosť, DECART spol. s r.o., SATES spol. s r.o., MATACO - László Marosi, TATRASPOL - László Juhász, PAM spol. s r.o. Bratislava, László Szabolcs - Svätý Peter, AZ PRINT - Nové Zámky, BAUMAL - István Daniš, Baumer spol. s r.o., Trigons spol. s r.o., EURO INVESTA a.s., Bratislava.

   V roku 2001 plánujeme odhalenie dvoch ďalších sôch - na počesť kráľov sv. Ladislava a Bela IV.

  Slávnostný príhovor mal Zoltán Rockenbauer.  

Slávnostný príhovor mal Zoltán Rockenbauer.
Štefankovič József - Jakó 

   Realizáciu sôch podporili: Ministerstvo národného kultúrneho dedičstva MR; Nadácia Illyés; Nadácia Országépítő; Štátny fond kultúry Pro Slovakia; Prvá komunálna banka; samosprávy mesta Komárna, Budaőrsu (MR), Óbuda-Békásmegyeru (MR), Budapest-Kőbánye (MR), samospráva 17. obvodu Hlavného mesta Budapešti (MR), samosprávy obcí Kocsér (MR), Medgyesháza (MR), Ferenc Ferdinánd Olgyay, Gipsol - Tibor Osztatni, MUDr. István Gyurász a MUDr. Mária Gyurász, MEMO SERVIS, CarnaudMetalbox Slovakia spol. s r.o., EUROGRAM C. N. spol. s r.o., EURO INVESTA a.s. Bratislava.

   Odborný dohľad vykonáva pod vedením vedúceho odboru Gábora Prokaiho Lektorát výtvarných umení a umeleckých remesiel v Budapešti v zložení: akad. sochár György Benedek, historik umenia Géza Boros, akad. sochár Lajos Győrfi a historik umenia Eva Dénesová z Komárna.

  Osadzovanie Svätoštefanskej koruny.  

Osadzovanie Svätoštefanskej koruny.
Štefankovič József - Jakó 

   Zaujímavosťou nádvoria je aj novotvar bohato zdobenej zvonice, ktorú drevorezbár János Bruncz z Komáromu (MR) daroval občianskemu združeniu Palatinus, a ktorá sa vďaka náhode i šťastiu, zásluhou Komárňanov Frigyesa Botta a Lászlóa Stubendeka dostala na Nádvorie Európy. Jej tvorca chcel, aby ju umiestnili na niektorom verejnom priestranstve Komáromu (MR). Potom, čo z toho zišlo, padlo do reči ako nové miesto aj nádvorie býv. Dôstojníckeho pavilónu v Komárne. Osud však chcel, aby sa toto význačné dielo dostalo na svoje súčasné miesto. Osobitú pozornosť si zasluhuje podstavec zvonice, vytvorený z častí poškodených schodov, podstavcov a náhrobníkov z kameňa zo Süttő a Tardosu (MR). Zvon nech znie aj za duše tých, poškodené náhrobníky ktorých sa sem dostali. Dňa 28. júla 2001 večer o siedmej hodine sme zvonicu odovzdali verejnosti. O hodinu neskôr sa na nádvorí v rámci Letného hudobného festivalu konal komorný koncert vážnej hudby ako dôstojný záverečný akord našej slávnosti. Umiestnenie zvonice podporili: Frigyes Bott; miestna organizácia CSEMADOK-u; občianske združenie Palatinus; Ferenc Bastrnák ml., Attila Czíria, Róbert Gyepes, Tamás Lohner, Béla Molnár, Zoltán Hodúr, Viktor Olláry, Béla Jakab, Tibor Varga, József Burián, György Szabó, Sándor Makó, EURO INVESTA a.s. Bratislava.

  Vatikánsky dom so Svätoštefanskou korunou vo vrchole veže.  

Vatikánsky dom so Svätoštefanskou korunou vo vrchole veže.
Nagy Tivadar 

   Veľkej pomoci sa nám dostalo a dostáva od samospráv miest a obcí, od nadácií na Slovensku i v Maďarsku, od súkromných podnikateľov a niekoľkých obetavých súkromných osôb. Za pomoc im aj touto cestou ďakujeme.


 
   
  Kniha PALATINUS 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE