NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Kniha dejín výstavby 
16. december 2000 - ceremoniál odovzdávania Nádvoria Európy verejnosti
Nádvorie Európy počas oficiálneho programu a slávnostných prejavov hostí: pána Ferenca Mádla, prezidenta Maďarskej republiky, pána Pavla Hamžíka, podpredsedu Vlády SR pre európsku integráciu, pána Waltera Rochela, veľvyslanca Delegácie Európskej komisie v SR, pána Bélu Bugára, podpredsedu NR SR a predsedu SMK.
Nádvorie Európy počas oficiálneho programu a slávnostných prejavov hostí: pána Ferenca Mádla, prezidenta Maďarskej republiky, pána Pavla Hamžíka, podpredsedu Vlády SR pre európsku integráciu, pána Waltera Rochela, veľvyslanca Delegácie Európskej komisie v SR, pána Bélu Bugára, podpredsedu NR SR a predsedu SMK. Nádvorie Európy počas oficiálneho programu a slávnostných prejavov hostí: pána Ferenca Mádla, prezidenta Maďarskej republiky, pána Pavla Hamžíka, podpredsedu Vlády SR pre európsku integráciu, pána Waltera Rochela, veľvyslanca Delegácie Európskej komisie v SR, pána Bélu Bugára, podpredsedu NR SR a predsedu SMK. Nádvorie Európy počas oficiálneho programu a slávnostných prejavov hostí: pána Ferenca Mádla, prezidenta Maďarskej republiky, pána Pavla Hamžíka, podpredsedu Vlády SR pre európsku integráciu, pána Waltera Rochela, veľvyslanca Delegácie Európskej komisie v SR, pána Bélu Bugára, podpredsedu NR SR a predsedu SMK.
Nádvorie Európy počas oficiálneho programu a slávnostných prejavov hostí: pána Ferenca Mádla, prezidenta Maďarskej republiky, pána Pavla Hamžíka, podpredsedu Vlády SR pre európsku integráciu, pána Waltera Rochela, veľvyslanca Delegácie Európskej komisie v SR, pána Bélu Bugára, podpredsedu NR SR a predsedu SMK. Nádvorie Európy počas oficiálneho programu a slávnostných prejavov hostí: pána Ferenca Mádla, prezidenta Maďarskej republiky, pána Pavla Hamžíka, podpredsedu Vlády SR pre európsku integráciu, pána Waltera Rochela, veľvyslanca Delegácie Európskej komisie v SR, pána Bélu Bugára, podpredsedu NR SR a predsedu SMK. Nádvorie Európy počas oficiálneho programu a slávnostných prejavov hostí: pána Ferenca Mádla, prezidenta Maďarskej republiky, pána Pavla Hamžíka, podpredsedu Vlády SR pre európsku integráciu, pána Waltera Rochela, veľvyslanca Delegácie Európskej komisie v SR, pána Bélu Bugára, podpredsedu NR SR a predsedu SMK.
Nádvorie Európy počas oficiálneho programu a slávnostných prejavov hostí: pána Ferenca Mádla, prezidenta Maďarskej republiky, pána Pavla Hamžíka, podpredsedu Vlády SR pre európsku integráciu, pána Waltera Rochela, veľvyslanca Delegácie Európskej komisie v SR, pána Bélu Bugára, podpredsedu NR SR a predsedu SMK. Nádvorie Európy počas oficiálneho programu a slávnostných prejavov hostí: pána Ferenca Mádla, prezidenta Maďarskej republiky, pána Pavla Hamžíka, podpredsedu Vlády SR pre európsku integráciu, pána Waltera Rochela, veľvyslanca Delegácie Európskej komisie v SR, pána Bélu Bugára, podpredsedu NR SR a predsedu SMK. Nádvorie Európy počas oficiálneho programu a slávnostných prejavov hostí: pána Ferenca Mádla, prezidenta Maďarskej republiky, pána Pavla Hamžíka, podpredsedu Vlády SR pre európsku integráciu, pána Waltera Rochela, veľvyslanca Delegácie Európskej komisie v SR, pána Bélu Bugára, podpredsedu NR SR a predsedu SMK.
Nádvorie Európy počas oficiálneho programu a slávnostných prejavov hostí: pána Ferenca Mádla, prezidenta Maďarskej republiky, pána Pavla Hamžíka, podpredsedu Vlády SR pre európsku integráciu, pána Waltera Rochela, veľvyslanca Delegácie Európskej komisie v SR, pána Bélu Bugára, podpredsedu NR SR a predsedu SMK. Nádvorie Európy počas oficiálneho programu a slávnostných prejavov hostí: pána Ferenca Mádla, prezidenta Maďarskej republiky, pána Pavla Hamžíka, podpredsedu Vlády SR pre európsku integráciu, pána Waltera Rochela, veľvyslanca Delegácie Európskej komisie v SR, pána Bélu Bugára, podpredsedu NR SR a predsedu SMK. Nádvorie Európy počas oficiálneho programu a slávnostných prejavov hostí: pána Ferenca Mádla, prezidenta Maďarskej republiky, pána Pavla Hamžíka, podpredsedu Vlády SR pre európsku integráciu, pána Waltera Rochela, veľvyslanca Delegácie Európskej komisie v SR, pána Bélu Bugára, podpredsedu NR SR a predsedu SMK.
Nádvorie Európy počas oficiálneho programu a slávnostných prejavov hostí: pána Ferenca Mádla, prezidenta Maďarskej republiky, pána Pavla Hamžíka, podpredsedu Vlády SR pre európsku integráciu, pána Waltera Rochela, veľvyslanca Delegácie Európskej komisie v SR, pána Bélu Bugára, podpredsedu NR SR a predsedu SMK. Nádvorie Európy počas oficiálneho programu a slávnostných prejavov hostí: pána Ferenca Mádla, prezidenta Maďarskej republiky, pána Pavla Hamžíka, podpredsedu Vlády SR pre európsku integráciu, pána Waltera Rochela, veľvyslanca Delegácie Európskej komisie v SR, pána Bélu Bugára, podpredsedu NR SR a predsedu SMK. Nádvorie Európy počas oficiálneho programu a slávnostných prejavov hostí: pána Ferenca Mádla, prezidenta Maďarskej republiky, pána Pavla Hamžíka, podpredsedu Vlády SR pre európsku integráciu, pána Waltera Rochela, veľvyslanca Delegácie Európskej komisie v SR, pána Bélu Bugára, podpredsedu NR SR a predsedu SMK.
Nádvorie Európy počas oficiálneho programu a slávnostných prejavov hostí: pána Ferenca Mádla, prezidenta Maďarskej republiky, pána Pavla Hamžíka, podpredsedu Vlády SR pre európsku integráciu, pána Waltera Rochela, veľvyslanca Delegácie Európskej komisie v SR, pána Bélu Bugára, podpredsedu NR SR a predsedu SMK.  
Recepcia v hlavnej sále Dôstojníckeho pavilónu
Recepcia v hlavnej sále Dôstojníckeho pavilónu Recepcia v hlavnej sále Dôstojníckeho pavilónu Recepcia v hlavnej sále Dôstojníckeho pavilónu
Recepcia v hlavnej sále Dôstojníckeho pavilónu Recepcia v hlavnej sále Dôstojníckeho pavilónu Recepcia v hlavnej sále Dôstojníckeho pavilónu
Riaditeľ EURO INVESTA a.s. pán Peter Varga v rozhovore s Jeho Excelenciou pánom Hendrikom Willemom Jacobom Soetersom, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Holandského kráľovstva v SR a Jeho Excelenciou pánom Walterom Rochelom, veľvyslancom Delegácie Európskej komisie v SR. Riaditeľ EURO INVESTA a.s. pán Peter Varga v rozhovore s Jeho Excelenciou pánom Hendrikom Willemom Jacobom Soetersom, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Holandského kráľovstva v SR a Jeho Excelenciou pánom Walterom Rochelom, veľvyslancom Delegácie Európskej komisie v SR. Pán Pavol Hamžík s manželkou pri rozhovore s primátorom mesta Komárna pánom Štefanom Pásztorom.
Privítanie pána Ferenca Mádla, prezidenta MR v doprovode pána Miklósa Borosa, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca MR v SR.  
Prezident Ferenc Mádl s hosťami na recepcii.
Prezident Ferenc Mádl s hosťami na recepcii. Prezident Ferenc Mádl s hosťami na recepcii. Prezident Ferenc Mádl s hosťami na recepcii.
Prezident Ferenc Mádl s hosťami na recepcii.  
Hostí doprevádza Rytiersky rád sv. Juraja z Vyšehradu (Visegrád, MR)
Hostí doprevádza Rytiersky rád sv. Juraja z Vyšehradu (Visegrád, MR) Hostí doprevádza Rytiersky rád sv. Juraja z Vyšehradu (Visegrád, MR) Hostí doprevádza Rytiersky rád sv. Juraja z Vyšehradu (Visegrád, MR)
Tlačová beseda v Škótskom dome na Nádvorí Európy
Tlačová beseda v Škótskom dome na Nádvorí Európy Tlačová beseda v Škótskom dome na Nádvorí Európy Tlačová beseda v Škótskom dome na Nádvorí Európy
Tlačová beseda v Škótskom dome na Nádvorí Európy  

 
   
  Kniha dejín výstavby 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE