NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Kniha staviteľov 

Kniha staviteľov

  Rodí sa dielo ...  

Rodí sa dielo ...
Štefankovič József - Jakó 

Zodpovedný projektant:

Nándor LITOMERICZKY

Hlavný dodávateľ stavby:

Péter TAKÁCS - KOMWERK, Komárno

Projektový manažér:

Peter VARGA

Investor:

EURO INVESTA, a.s., Bratislava

Výkonný riaditeľ:

Peter VARGA

Obchodní manažéri:

Péter JANÍK, Pavol DÉNES

  Stavenisko. V pozadí štíhle veže kostola sv. Ondreja.  

Stavenisko. V pozadí štíhle veže kostola sv. Ondreja.
Eva Dénesová 

Hlavný stavbyvedúci:

Péter TAKÁCS

Stavbyvedúci:

Lajos HEGEDŰS

Stavební majstri:

Dezső MÁTÉ, István MÓROCZ,
Lajos SASKŐI, Lóránt SMEJA

Technická príprava:

Zsuzsanna JANÍKNÉ NAGY

Administrácia:

Klára VARGA , Emma VASI, Tünde GÁL,
Judit KOMÁROMY, Tímea BITTER

Autor stavby:

Nándor LITOMERICZKY, Peter VARGA

  Ukončená konštrukcia Vatikánskeho, Maltského a Talianskeho domu.  

Ukončená konštrukcia Vatikánskeho, Maltského a Talianskeho domu.
Litomericzky Nándor 

Spoluautori:

Zoltán MARCZELL, Anna MÉHES

Spolupracovníci:

Nóra BALOGH, Terézia FARKAS,
Zoltán MÁTYUS, Tamás PAPP, Péter KÜRTHY,
Szilvia DÓCZA, Zsolt MAGYARICS,
Erika JANETKA, Melinda MADARÁSZ,
Norbert ZSEMLYE, Gábor MÁČAI,
Veronika SZABÓ, Péter SIMON, Tamás SZÉPE

Projektanti statického zabezpečenia:

Peter GAVAĽA, Mária BALÁZSY,
Edina GALLÉ SZABAD

Projektanti technického zariadenia budov a požiarnej ochrany:

Tibor BITTER,
Melinda GERENDÁS

Projektant elektrických zariadení a slaboprúdu:

Peter MALÍK, Ildikó Zajíček

  Práce na betonárskej výstuži.  

Práce na betonárskej výstuži.
Štefankovič József - Jakó 

Projekt realizácie:

Ateliér Európa, Komárno

Stavebno-technický dozor:

Nándor LITOMERICZKY

Archeologický výskum:

Priska RATIMORSKÁ

Historik umenia:

Eva DÉNESOVÁ

Geodetické práce:

TRIGONS, spol. s r.o. Komárno

Geologický výskum:

Zoltán VARJÚ

Dodávateľ stavebného materiálu:

CONTENT - Gábor ŐSZI

SUBDODÁVATELIA:

MATAKO, Komárno; BAUMER spol. s r.o., Komárno; László SZABOLCS, Svätý Peter; TNT SERVIS, Nová Stráž; HEGE stolárska dielňa, Martovce; SLK Interiér spol. s r.o., Komárno; Juraj ŠIMUNEK stolárska dielňa, Nové Zámky; BAUMAL, Komárno; BAJTREN, Marcelová; UNISTOL, Veľké Ludince; KY, Komárno; ARTEC, Komárno; STAVBA výrobné družstvo, Topoľčany; TRIPIT spol. s r.o., Komárno; GIPSOL spol. s r.o., Nové Zámky; COM-KLÍMA, Komárno; PASTELL-TERRAEKO spol. s r.o., Bratislava; ELEKTROTERM, Komárno; EL-CONT spol. s r.o., Komárno; NÉMETH a spol., Svätý Peter; János KUCSA, Komárno; András KUCSA, Komárno; László LUKÁČ, Komárno; Lajos KUCSORA, Dulovce; József MORVAI - Lajos ČAJKA - János PÁSZTOR, Šahy

  Okná III.  

Okná III.
Štefankovič József - Jakó 

UMELECKÉ A UMELECKO-REMESELNÉ DIELA:

Základný kameň: Rozália DARÁZS, Árpád MÉZES, Géza SZALAI; mestská studňa: Titus ANGYAL, Gábor FERDICS; zvonica: János BRUNCZ; kováčske prvky: János REICHER; umelecko-remeselné klampiarske práce: FARKAS TESTVÉREK, Vydrany (József FARKAS, Béla FARKAS, Zoltán FARKAS); vitráže býv. synagógy: Béla FERDICS; sochy sv. Štefana kráľa a kráľovnej Gizely: Ondrej CSÜTÖRTÖKI; socha sv. Ladislava: Gyula MAG; socha kráľa Bela IV.: Rozália DARÁZS

MAKETA:

Zoltán MÁTYUS, András LITOMERICZKY

FOTO:

Tivadar NAGY, Ladislav VALLACH,
József ŠTEFANKOVIČ - Jakó, Eva DÉNESOVÁ,
Peter VARGA, Nándor LITOMERICZKY,
Richárd SALÁTH

VIDEO:

Tivadar NAGY, Ottó KURUCZ
 
   
  Kniha staviteľov 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE