NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Úvod 

Príhovor Pavla Hamžíka

   Nádvorie Európy v Komárne je výnimočný projekt nielen v Slovenskej republike, ale v celej Európe. Od prevzatia záštity nad ním, ešte vo funkcii podpredsedu vlády SR, som ho chápal ako zhmotnenie myšlienky európskej spolupatričnosti a integrácie.

   Podporu si však zaslúžil i preto, lebo znamenal v období ťažkom pre nové podnikateľské aktivity niekoľko stomiliónovú investíciu aj vytvorenie nového spoločenského, obchodného a obytného centra, dôležitého pre celý región.

   Nádvorie Európy sa určite stane živou súčasťou Komárna, ale i strediskom kultúry a histórie a turistickou atrakciou mesta i Slovenskej republiky.

Pavol Hamžík    

 
   
  Úvod 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE