NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Úvod 

Príhovor Bélu Bugára

Milý čitateľ,

   je mi cťou pozdraviť Vás, kto ste so záujmom vzali do ruky túto knihu dokladajúcu výsledok ľudského snaženia, dobrej vôle, snahy čosi dokázať a spoločnými silami prekonať nemalé prekážky. To všetko museli mať ľudia, ktorí vysnívali a vytvorili Nádvorie Európy, aby tento nevšedný stavebný súbor mohol v celej svojej kráse ponúknuť návštevníkom duševný, duchovný a praktický zážitok.

   Nie je to asi náhoda, že táto iniciatíva zasluhujúca si plné uznanie sa mohla zrodiť a uskutočniť práve v meste Komárno. Duch mesta, jeho kultúra a bohatá historická minulosť mali vždy blahodarný, konštruktívny vplyv na zmýšľanie tu žijúcich ľudí. Toto mesto je dejiskom veľkých stretnutí. Tu sa stretáva Váh a Dunaj, tu sa už v minulosti stretávali významné obchodné cesty pretínajúce Európu od severu na juh a od východu na západ, tu sa stretávajú dejiny viacerých európskych národov.

   Tí, ktorí podnietili vznik Nádvoria Európy a uskutočnili ho, predbehnúc chod dejín vytvorili jednotnú Európu. Každý Európan, ktorý sem vstúpi, môže mať pocit, že sa vrátil domov.

   Sme doma v náručí múrov pestrej multikulturality - rozmanitej, a predsa jednotnej, hrdej i elegantnej, a predsa ústretovej, mnohorakej, a predsa žiariacej harmóniou.

   Prajem si, aby sa starý kontinent stal naším spoločným domovom plným takéhoto hrejivého ovzdušia, v ktorom svojráz jednotlivých národov vytvára malebnosť pevnej, jednotnej Európy s tolerantným duchovným svetom.

S pozdravom
Béla Bugár

 
   
  Úvod 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE