NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Kniha histórie 
Komárno na starých medirytinách
Komárňanská pevnosť koncom 16. storočia. Rytina podľa bratov Hoefnagelovcov. Hadtörténeti múzeum Budapest.
Komárňanská pevnosť koncom 16. storočia. Rytina podľa bratov Hoefnagelovcov. Hadtörténeti múzeum Budapest.
Komárňanská Stará a Nová pevnosť koncom 17. storočia. Hadtörténeti múzeum Budapest.
Komárňanská Stará a Nová pevnosť koncom 17. storočia. Hadtörténeti múzeum Budapest.
Prvé zobrazenie predsunutej tvŕdze sv. Petra - predchodcu Dunajského predmostia. W.P.Zimmermann na rytine zachytil oblehanie Komárna v roku 1594.
Prvé zobrazenie predsunutej tvŕdze sv. Petra - predchodcu Dunajského predmostia. W.P.Zimmermann na rytine zachytil oblehanie Komárna v roku 1594.
Obliehanie Komárna v roku 1594. Autorovi poslúžila Benátska rytina z roku 1567 ako predloha pre zobr. historickej scenérie.Rytina je príkl. pre také výtvarné práce, ktoré nezobrazujú vernosť súdobých stavieb a fortifikácií, sú vytv. na základe plánov a návrhov, komb. z viacerých predlôh. Hadtörténeti múzeum Budapest.
Obliehanie Komárna v roku 1594. Autorovi poslúžila Benátska rytina z roku 1567 ako predloha pre zobr. historickej scenérie.Rytina je príkl. pre také výtvarné práce, ktoré nezobrazujú vernosť súdobých stavieb a fortifikácií, sú vytv. na základe plánov a návrhov, komb. z viacerých predlôh. Hadtörténeti múzeum Budapest.
Prvá poznaná pôdorysná schéma Starej pevnosti z roku 1572. Zameranie vyhotovil Giulio Turco. Podunajské múzeum Komárno.
Prvá poznaná pôdorysná schéma Starej pevnosti z roku 1572. Zameranie vyhotovil Giulio Turco. Podunajské múzeum Komárno.
Pôdorys Starej pevnosti s postavením delostrelectva na bastiónoch. Ledentu album 1639. Podunajské múzeum Komárno.
Pôdorys Starej pevnosti s postavením delostrelectva na bastiónoch. Ledentu album 1639. Podunajské múzeum Komárno.
Plán prestavby starej pevnosti v rokoch 1827 - 1839. Hadtörténeti múzeum Budapest.
Plán prestavby starej pevnosti v rokoch 1827 - 1839. Hadtörténeti múzeum Budapest.
Pôdorys Starej a Novej pevnosti s pomenovaním jednotlivých fortifikačných článkov z konca 17. storočia. Rytina Gaspara Bouttatsa podľa F. Wymesa. Podunajské múzeum Komárno.
Pôdorys Starej a Novej pevnosti s pomenovaním jednotlivých fortifikačných článkov z konca 17. storočia. Rytina Gaspara Bouttatsa podľa F. Wymesa. Podunajské múzeum Komárno.
Východný pohľad na Komárňanskú pevnosť so zemným valom, ktorý vybudovali medzi pevnosťou a mestom v roku 1528. Johann Ledentu - Ledentuov album - 1639. Podunajské múzeum Komárno.
Východný pohľad na Komárňanskú pevnosť so zemným valom, ktorý vybudovali medzi pevnosťou a mestom v roku 1528. Johann Ledentu - Ledentuov album - 1639. Podunajské múzeum Komárno.
Západný pohľad na Komárňanskú pevnosť. Johann Ledentu - Ledentuov album - 1639. Podunajské múzeum Komárno.
Západný pohľad na Komárňanskú pevnosť. Johann Ledentu - Ledentuov album - 1639. Podunajské múzeum Komárno.
Pohľad na Komárno od predmostia sv.Petra. Hadtörténeti múzeum Budapest.
Pohľad na Komárno od predmostia sv.Petra. Hadtörténeti múzeum Budapest.
Komárno obliehané Turkami v roku 1594. Medirytina Johanna Sibmachera podľa W. Dilicha - 1603. Hadtörténeti múzeum Budapest.
Komárno obliehané Turkami v roku 1594. Medirytina Johanna Sibmachera podľa W. Dilicha - 1603. Hadtörténeti múzeum Budapest.
Pohľad na Komárno v poslednej tretine 17. storočia. Podunajské múzeum Komárno.
Pohľad na Komárno v poslednej tretine 17. storočia. Podunajské múzeum Komárno.
Komárňanskí mlynári v pozadí s pevnosťou. Podunajské múzeum Komárno.
Komárňanskí mlynári v pozadí s pevnosťou. Podunajské múzeum Komárno.
Veduta zobrazujúca Dunaj s  nábrežím Komárna koncom 19. storočia. Podunajské múzeum Komárno.
Veduta zobrazujúca Dunaj s nábrežím Komárna koncom 19. storočia. Podunajské múzeum Komárno.
Pohľad na Komárno od Dunajského predmostia z konca 19. storočia. Kresba: L.Rohbock, Litografia: G.Hels. Podunajské múzeum Komárno.
Pohľad na Komárno od Dunajského predmostia z konca 19. storočia. Kresba: L.Rohbock, Litografia: G.Hels. Podunajské múzeum Komárno.

 
   
  Kniha histórie 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE