NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Úvod 

Príhovor prezidenta Maďarskej republiky

   Bol som potešený a poctený, že som sa pri príležitosti návštevy Slovenska na pozvanie občianskeho združenia Palatinus mohol zúčastniť 16. decembra 2000 otvorenia Nádvoria Európy.

   Maďarská republika, a takisto aj Slovenská republika sa pripravujú na historickú úlohu, aby mohli v procese rozširovania Európskej únie na východ, po splnení podmienok vstupu, zaujať to miesto, ktoré im v zjednocujúcej sa Európe prináleží. Slovensku, ale dovolím si tvrdiť, že aj celému regiónu, sa od zanietených a obetavých projektantov a staviteľov tohto Nádvoria Európy dostalo naozaj prospešnej pomoci a dôstojného miesta pre zastúpenie budúcej jednotnej Európy.

   Tí, ktorí vysnívali a uskutočnili tento jedinečný projekt, vytvorili výstavbou domov, ktoré predstavujú štýlové prvky staviteľstva národov Európy, úplne nové a ojedinelé mestské centrum. Domy súčasne stvárňujú tisícročné dejiny mesta i stálu prítomnosť Európy v tomto významnom priechode cez Dunaj. Nádvorie Európy vytvorilo zároveň nespočetné nové podmienky pre mesto, pre región, ba dokonca pre celú krajinu k čo najskoršiemu úspešnému splneniu úloh integrácie.

   Pre prezidenta Maďarskej republiky je osobitým potešením, keď v roku Maďarského milénia vidí zosobnenie historického dedičstva tisícročnej uhorskej štátnosti v početným budovách, sochách a výzdobných prvkoch Nádvoria Európy. Zároveň však považujem za prirodzené aj to, že je tu prítomná tá multikulturalita, ktorá bola vždy určujúcou charakteristikou tejto oblasti. Duch tohto miesta mnou prenikol už na otvorení, lebo tu je naozaj spolu celá Európa, a preto som pociťoval jeho ovzdušie za také príjemné: medzi jeho budovami som sa cítil ako doma, ako v domove.

   Vážim si a oceňujem ten výsledok, ktorým Maďari žijúci na Slovensku združení v občianskom združení Palatinus, verní rodnej zemi a svojej maďarskej identite, postaviac si dôstojný pamätník pri príležitosti dvetisícročného výročia kresťanstva a Maďarského milénia, umožnili súčasne spoločensko-kultúrnu obnovu svojho mesta.

   Som presvedčený, že toto zjednotené úsilie bude viesť k úspechu, a podobne ako nápis Nec arte - nec marte: Ani ľsťou, ani silou na bývalom pevnostnom systéme dopíše budúcnosť na Nádvorie Európy Viribus unitis: Zjednotenými silami ako uznanie toho, že tu žijúce národy boli schopné v úzkej spolupráci naplniť historické úlohy modernizácie, ktoré pred nimi stáli.

   Prajem Vám k ďalším odvážnym plánom obdobnú tvorivosť, vytrvalosť a partnerov schopných obetavo spolupracovať, veď Vás čaká ešte nemálo úloh, pokým tento čarovný stavebný súbor naplníte k spokojnosti nás všetkých ruchom života, obchodu i veselia zároveň.

Ferenc Mádl
prezident Maďarskej republiky

 
   
  Úvod 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE