NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Kniha posledného slova 

Kniha posledného slova

  Hudobný pavilón spí.  

Hudobný pavilón spí.
Nagy Tivadar 

   Vo mne sa duch mesta napĺňa vo chvíli, keď sa stanem jeho súčasťou, keď sa dokážem stať jeho súčasťou. Keď sa prechádzam historickým centrom Komárna, ľudia ma často zdravia alebo ja pozdravím protiidúceho známeho či priateľa. Je to pre mňa dôkaz, že som tu doma, tu je môj domov, patrím sem.

   V meste Komárno som temer pred štyridsiatimi rokmi uzrel svetlo sveta. Vtedy sa moja duša začala stávať súčasťou tohto krásneho historického mesta, pomaly preniklo do každučkej mojej kosti, pamäti i sna. Sme navzájom pevne zrastení, mohli by sme síce ešte každý osve vytrhnúť svoju minulosť, súčasnosť a budúcnosť, ale týmto by sme si už obaja spôsobili ťažké poranenia.

   Dejiny mesta sú poznačené vojnami, zemetraseniami, povodňami, požiarmi i epidémiami, ale jeho obyvatelia ho vždy znova vybudovali. Dnes je jednou z najfrekventovanejších brán krajiny, cez ktorú každoročne prechádza mnoho tisíc ľudí z rôznych štátov Európy do miest celého sveta. Toto pestré a krásne historické mesto poskytlo priestor pre ten veľkorysý a odvážny stavebný čin, ktorý obnovil centrum mesta, a ktorý verejnosť spoznala pod menom Nádvorie Európy. Je to náležitá odpoveď na stavebné riešenia posledných desaťročí, ktoré vtisli veľkej časti nášho mesta bezduchý výraz.

  Nemecký dom v tieňoch večera.  

Nemecký dom v tieňoch večera.
Nagy Tivadar 

   Komárňanské Nádvorie Európy nám umožňuje, aby sme sa postavili zoči-voči vlastnej minulosti, predkladá nám našu súčasnosť zhustenú v hmote a v javoch, a keď budeme pozorní, naskytne sa nám pohľad i do našej budúcnosti. Klamal by som, ak by som povedal: nie je to dobrý pocit vidieť naše dielo v takejto forme, ale musím dodať aj to, že máme za sebou tri roky vyčerpávajúcej práce. Najväčšie pozitívum diela pre mňa nespočíva v tom, že sa tu vedľa seba radia takéto mnohoraké stavby. Za omnoho dôležitejšie považujem, že sa podarilo prinavrátiť toho ducha dôvernosti, ktorý bol kedysi pre takého mestečká charakteristický.

   Týmto dielom sa nám podarilo hodiť kameň do stojatých vôd: v krajine asi sa nenájde ešte jeden taký stavebný súbor, ktorý by bol natoľko rozrušil hladinu pocitov, s ktorým by sa boli bývali toľko zaoberali na tejto i druhej strane hraníc. Vychvaľovali nás do neba i zašľapávali do blata... niekedy tí istí. Popri únave, ktorú teraz cítim, ma napĺňa potešením, že sme na radosť obyvateľov Komárna dokázali vytvoriť dielo, ktoré môže byť v budúcnosti mestu len na osoh. Ale naozaj spokojný by som bol len vtedy, ak by sa Nádvorie Európy stalo prvým schodíkom vývinu, ak by si aj ostatné komárňanské staviteľské skupiny vybudovali svoje „Nádvorie Európy“. Komárno sa totiž len vtedy stane skutočne neodolateľným a turistami ešte viac navštevovaným mestom, ak ho budú stavať a skrášľovať jeho lokálpatriotne cítiaci obyvatelia.

  Anglický, Dánsky, Nórsky a Holandský dom vo večernom osvetlení.  

Anglický, Dánsky, Nórsky a Holandský dom vo večernom osvetlení.
Nagy Tivadar 

   V závere nech mi je dovolené, aby som spolu s mojimi priateľmi - staviteľmi vzdal vďaku Všemohúcemu, že nám bola poskytnutá príležitosť na vytvorenie takéhoto veľkolepého diela. Vyslovujem poďakovanie každému, kto sa pričinil o vznik diela, bez neho by mesto Komárno nemohlo byť bohatšie o tento architektonický súbor:

ĎAKUJEM NAŠIM PRIATEĽOM,
ŽE STÁLI PRI NÁS V DOBROM I ZLOM,
ĎAKUJEM NAŠIM NEPRAJNÍKOM,
ŽE ZOCELILI NAŠU VOĽU,
V MENE TVORCOV NÁDVORIA EURÓPY
ĎAKUJEM KAŽDÉMU, KTO SA ZÚČASTNIL
PRÍPRAVY A VÝSTAVBY NÁDVORIA EURÓPY,
ŽE SVOJOU VIEROU, VEDOMOSŤAMI,
USILOVNOSŤOU A KONANÍM
PRISPEL K UKONČENIU DIELA.
TÝMTO SI PRE SEBA A SVOJICH
SPOLUPRACOVNÍKOV VYSLÚŽIL ČESŤ,
MESTU KOMÁRNU A JEHO OBYVATEĽOM
ZASE SLÁVU PRED ŠÍRYM SVETOM.


 
   
  Kniha posledného slova 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE