NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  PALATINUS 

Palatinus obeianske združenie

   Palatinus občianske združenie bolo zakladané koncom roka 1999 ako dobrovoľné zoskupenie fyzických osôb so spoločným záujmom o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva Komárna, so zameraním najmä na:

  Rozália Darázsová: kráľ Belo IV  

Rozália Darázsová: kráľ Belo IV
  Peter Gáspár: model sochy kráľa Žigmunda Luxemburského  

Peter Gáspár: model sochy kráľa Žigmunda Luxemburského
  • realizáciu pomníkov slávnych rodákov a ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj mesta,
  • ochranu a obnovu stavebných, architektonických a umeleckých pamiatok,
  • obnovu zničených pamätných tabúľ a sôch,
  • podporu a rozvíjanie miestnych tradícií,
  • osobitnú ochranu národnej kultúrnej pamiatky "Pevnostný systém mesta Komárna".

  Július Mag: kráľ sv. Ladislav  

Július Mag: kráľ sv. Ladislav

   Zásluhou činnosi občianskeho združenia Palatinus boli odhalené sochy kráľa sv. Štefana a Gizely Bavorskej, kráľa sv. Ladislava a Bela IV, príprava kópie Hudobného pavilónu a mestskej studne. V roku 2003 budú odhalené sochy kráľa Žigmunda Luxemburského, Mateja Korvína a Jána svätého Nepomuckého.

  Ondrej Csütörtöki: kráľovná Gizela Bavorská  

Ondrej Csütörtöki: kráľovná Gizela Bavorská
  Ondrej Csütörtöki: kráľ sv. Štefan  

Ondrej Csütörtöki: kráľ sv. Štefan

   Ďalšie plány do budúcnosti: príprava sochy kráľa Kolomana Učeného, Ľudovíta Veľkého a Márie Terézie.


 
   
  PALATINUS 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE