NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Kniha vernosti 

Zichyho palác

Zichyho palác

   Budova bývalého Zichyho paláca je jednou z dominantných stavieb námestia gen. J. Klapku v centre mesta Komárna. Mestský palác dal postaviť gróf Zichy v II. polovici 17. storočia. Pôvodne baroková stavba bola počas zemetrasenia v roku 1763 silne poškodená, neskôr bola budova prestavaná v klasicistickom slohu a zároveň rozšírená o dve krídla. Po zmene spoločenského systému v roku 1989 bol bývalý Zichyho palác na podnet mestskej samosprávy obnovený. Časť býv. Zichyho paláca slúži potrebám Podunajského múzea, v miestnostiach na poschodí dostala miesto stála expozícia novodobých dejín mesta.

Zichyho palác

   Na nedávno parkovo upravené nádvorie mestského paláca vedie prístup cez klenutý podchod brány od barokového súsošia Najsv. Trojice. Z esteticky upraveného parku sôch sa otvára zadné priestranstvo, ktorého plocha je väčšia ako park, opticky je čiastočne zakryté jednoposchodovou budovou.

Zichyho palác Zichyho palác

 
   
  Kniha vernosti 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE