NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Kniha remesiel 

Kniha remesiel

  Rakúsky dom - bohatá drevorezba priečelia.  

Rakúsky dom - bohatá drevorezba priečelia.
Štefankovič József - Jakó 

   Čaro Nádvoria Európy nespočíva len v rozmanitosti budov, v peknom nádvorí Zichyho paláca, v pohľade na vežu radnice, ktorá už z diaľky označuje hlavné námestie, alebo v štíhlych a pôvabných kostolných vežiach zjavujúcich sa obďaleč. Útulné prostredie nádvoria a jeho ľudskú mierku vytvárajú osobité tóny: majstrovské kováčske mreže, drevorezby, umelecko-remeselné klampiarske prvky a štukatérske práce, úzka ulička, dôverné priestory vytvárané sochami, rastlinami a domy, ktoré sú samy o sebe skromné, ale vo vzájomnom pôsobení sú nositeľmi osobitých hodnôt.

   Architektonické bohatstvo a rozmanitosť nádvoria sa najviac prejavuje v detailoch. Pozrime sa nahor na priečelia budov a všimnime si kováčske prvky prispôsobujúce sa architektonickým formám, umelecky stvárnené drevené zdobenia, štukatérske prvky, kavalkádu rôznych foriem okenných otvorov, farebné okná, umelecko-remeselne riešené zberače dažďových vôd a chrliče. Predkladajú nám svojské riešenia stavebných prvkov vyrobených majstrami, svedčiace o bravúre a náročnosti tradičných remesiel, pričom vypovedajú o obdivuhodne dôkladnom zvládnutí odborných znalostí.

  Írsky dom - zberač dažďových vôd.  

Írsky dom - zberač dažďových vôd.
Štefankovič József - Jakó 

   Aj farebnosť fasád domov tu má svoj symbolický význam. Jediný biely dom námestia (Vatikánsky dom) symbolizuje čistotu a vznešenosť. Za svetlookrovým Waleským domom s jeho zdržanlivou eleganciou nasleduje sivý Škótsky dom budovaný na hre ľahkosti a robustnosti prvkov, čerpajúcich z diela Charlesa Rennieho Mackintosha. Pri ňom stojí jasnozelený Írsky dom odrážajúci čaro smaragdového ostrova. Nádherný kováčsky prvok zdobiaci jeho priečelie je odkazom na obyvateľov ostrova: prostredníctvom hudby a poézie žije v srdci každého Íra bard. V susedstve sa nachádza pôvabný bordový Anglický dom.

   Staviteľské diela čerpajúce z drevených stavieb severských národov (Island, Grónsko, Dánsko, Nórsko) sa vhodne dopĺňajú s teplou farebnou škálou tehlových priečelí (Holandsko, Frízsko) vo veľkých plochách stien, strmých čelách striech a v pravidelnom rade delených okien. Toto staviteľstvo je odrazom charakteristických vlastností národov žijúcich na území Holandska: realizmu, vytrvalej cieľavedomosti, nezávislosti a všeobecne známeho citu pre poriadok.

  Brat Slnko - sestra Luna.  

Brat Slnko - sestra Luna.
Štefankovič József - Jakó 

   V susedstve stojí žltý Belgický dom; vedľa neho sivý Fínsky dom odkazujúci v riešení hlavného portálu na fínsku národnú romantiku; svetlohnedý Estónsky dom a bordový Švédsky dom. Tu sa nachádza aj Lotyšský, Litovský, Český a Poľský dom. Jedným z hmotovo najobjemnejších stavieb nádvoria je Nemecký dom v štýle hrázdenej architektúry - fachwerku. Nemnohé dekoratívne prvky tu pramenia priamo z konštrukcie: červenohnedá farba viditeľnej drevenej konštrukcie trámov, vertikálna a horizontálna drevená výstuž, tesársky ukončené krokvy. Vrchol strechy je korunovaný pôvabnou drevenou vežičkou s hodinami a s kovovou zástavkou zdobenou vročením 2000 poukazujúcim na prelom tisícročí. V tesnej blízkosti Tureckého domu so symetrickým priečelím a dekormi drevorezieb odkazujúceho na architektúru najerópskejšej islamskej krajiny našli svoje miesto domy tých dvoch krajín (Španielsko, Portugalsko), architektúru ktorých silne ovplyvnilo islamské staviteľstvo. Priečelia budov ovládané triezvou úmernosťou a čistotou foriem sú bohato zdobené abstraktnými geometrickými vzormi z glazovanej keramiky, ktorej lesknúce sa farbisté plochy, výzdoba detailov uhraní zrak vdychujúc stavbám život.

   V Uličke spievajúceho mora dostali miesto budovy krajín pri Stredozemnom mori: Taliansko, Malta, Cyprus, Kréta, Grécko, Bosna a Hercegovina, Dalmácia, Chorvátsko, Slovinsko.

  Írsky dom - kováčske mrežovie priečelia.  

Írsky dom - kováčske mrežovie priečelia.
Štefankovič József - Jakó 

   Skutočnosť, že sa Slovenský, Maďarský a Rakúsky dom nachádzajú vedľa seba má osobitný hodnotový význam. Poukazuje nielen na našu spoločnú minulosť, ale predznačuje aj spoločnú budúcnosť a vzájomné na seba odkázanie národov strednej Európy. Priečelie Maďarského domu zdobí nástenná maľba tulipánového motívu, vrchol vežičky tvorí kováčsky riešený strom života.

  Sedmohradský dom - rodový erb kráľa Mateja na južnej fasáde.  

Sedmohradský dom - rodový erb kráľa Mateja na južnej fasáde.
Štefankovič József - Jakó 

   Toto námestie robí skutočne ľudským architektonické bohatstvo priečelí jasných farieb, ktoré sa prispôsobujú historickému duchu centra, kováčske reklamné štíty, uličné zariadenia harmonizujúce so stavbami i veľká plocha fontány v strede námestia.

   Táto architektúra spájajúca krásu, účelnosť a kvalitu dokáže vymaniť návštevníka, ktorý sem zavíta, z mäteže nevkusu, bezmedzná sloboda ktorého je dôsledkom veľkých zmien posledného obdobia. Toto staviteľstvo budujúce na tradícii a historických štýloch považujeme za nasledovaniahodné aj pri iných investičných akciách spájajúcich sa s Nádvorím Európy.


 
   
  Kniha remesiel 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE