NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Kniha PALATINUS 
17. december 2000 - ceremoniál odhalenia sôch sv. Štefana kráľa a kráľovnej Gizely Bavorskej na Svätoštefanskej bráne Vatikánskeho domu
Slávnostné príhovory hostí: pána Zoltána Rockenbauera, ministra kultúry MR, pani Gabrielly Járábik, riaditeľky sekcie kultúry národnostných menšín pri Ministerstve kultúry SR, primátora mesta Komárna pána Štefana Pásztora, pána Zoltána Szénássyho a pána Miklósa Fehéra v zastúpení občianskeho združenia Palatinus.
Slávnostné príhovory hostí: pána Zoltána Rockenbauera, ministra kultúry MR, pani Gabrielly Járábik, riaditeľky sekcie kultúry národnostných menšín pri Ministerstve kultúry SR, primátora mesta Komárna pána Štefana Pásztora, pána Zoltána Szénássyho a pána Miklósa Fehéra v zastúpení občianskeho združenia Palatinus. Slávnostné príhovory hostí: pána Zoltána Rockenbauera, ministra kultúry MR, pani Gabrielly Járábik, riaditeľky sekcie kultúry národnostných menšín pri Ministerstve kultúry SR, primátora mesta Komárna pána Štefana Pásztora, pána Zoltána Szénássyho a pána Miklósa Fehéra v zastúpení občianskeho združenia Palatinus. Slávnostné príhovory hostí: pána Zoltána Rockenbauera, ministra kultúry MR, pani Gabrielly Járábik, riaditeľky sekcie kultúry národnostných menšín pri Ministerstve kultúry SR, primátora mesta Komárna pána Štefana Pásztora, pána Zoltána Szénássyho a pána Miklósa Fehéra v zastúpení občianskeho združenia Palatinus.
Hudobný doprovod - zmiešaný spevácky zbor Concordia
Hudobný doprovod - zmiešaný spevácky zbor Concordia
 
Pán Zoltán Rockenbauer a pani Gabriella Jarábik pri odhalení sochy sv. Štefana kráľa a kráľovnej Gizely Bavorskej.
Pán Zoltán Rockenbauer a pani Gabriella Jarábik pri odhalení sochy sv. Štefana kráľa a kráľovnej Gizely Bavorskej. Pán Zoltán Rockenbauer a pani Gabriella Jarábik pri odhalení sochy sv. Štefana kráľa a kráľovnej Gizely Bavorskej. Pán Zoltán Rockenbauer a pani Gabriella Jarábik pri odhalení sochy sv. Štefana kráľa a kráľovnej Gizely Bavorskej.
Pán Zoltán Rockenbauer a pani Gabriella Jarábik pri odhalení sochy sv. Štefana kráľa a kráľovnej Gizely Bavorskej. Pán Zoltán Rockenbauer a pani Gabriella Jarábik pri odhalení sochy sv. Štefana kráľa a kráľovnej Gizely Bavorskej.  
Socha sv. Štefana kráľa a kráľovnej Gizely Bavorskej
Socha sv. Štefana kráľa a kráľovnej Gizely Bavorskej Socha kráľovnej Gizely Bavorskej Socha sv. Štefana kráľa
Autor sôch - akad. soch. Ondrej Csütörtöki v kruhu rodiny a blahoželajúcich hostí.
Autor sôch - akad. soch. Ondrej Csütörtöki v  kruhu rodiny a blahoželajúcich hostí. Autor sôch - akad. soch. Ondrej Csütörtöki v  kruhu rodiny a blahoželajúcich hostí.  

 
   
  Kniha PALATINUS 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE