NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Kniha ikon 

Ozdobná mestská studňa

Ozdobná mestská studňa

   Na hlavnom námestí pred komárňanskou radnicou stála do roku 1878 studňa zdobená kováčsky riešeným mrežovím. Vrchnú časť tejto studne darovalo mesto veľkokniežaťu Jánovi Salvátorovi, ktorý tu v tej dobe bol dôstojníkom cisárskej armády, a ktorý dal túto studňu znovu postaviť na nádvorí svojho kaštieľa v rakúskom Gmundene. Toto umelecké dielo je úzko späté s Komárnom, jeho rekonštrukčná kópia nájde svoje miesto na Nádvorí Európy, bude opäť skvostom a pýchou mesta.

Zemské jablko

 

 

 

 

 

 


 
   
  Kniha ikon 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE