NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Foto galéria 
Nádvorie Európy - položenie základného kameňa stavby
Hostí prichádzajúcich do býv. Dôstojníckeho pavilónu vítajú členovia foklórneho súboru Lodiar.
Hostí prichádzajúcich do býv. Dôstojníckeho pavilónu vítajú členovia foklórneho súboru Lodiar.
Podpredseda vlády SR Pavol Hamžík, zástupcovia diplomatických misií v SR a predstavitelia štátnych orgánov a samosprávy mesta v malom salóne Dôstojníckeho pavilónu v úvodných chvíľach stretnutia.
Podpredseda vlády SR Pavol Hamžík, zástupcovia diplomatických misií v SR a predstavitelia štátnych orgánov a samosprávy mesta v malom salóne Dôstojníckeho pavilónu v úvodných chvíľach stretnutia.
Podpredseda vlády SR Pavol Hamžík, zástupcovia diplomatických misií v SR a predstavitelia štátnych orgánov a samosprávy mesta v malom salóne Dôstojníckeho pavilónu v úvodných chvíľach stretnutia.
Podpredseda vlády SR Pavol Hamžík, zástupcovia diplomatických misií v SR a predstavitelia štátnych orgánov a samosprávy mesta v malom salóne Dôstojníckeho pavilónu v úvodných chvíľach stretnutia.
Podpredseda vlády SR Pavol Hamžík v rozhovore s Laureanom Cardosom, chargé d´affaires Kubánskej republiky.
Podpredseda vlády SR Pavol Hamžík v rozhovore s Laureanom Cardosom, chargé d´affaires Kubánskej republiky.
Miklós Boros, chargé d´affaires Maďarskej republiky (v strede) a Rachel Cooper, zástupkyňa veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. V pozadí – Jani Michajlov Mil?akov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bulharskej republiky v SR.
Miklós Boros, chargé d´affaires Maďarskej republiky (v strede) a Rachel Cooper, zástupkyňa veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. V pozadí – Jani Michajlov Mil?akov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bulharskej republiky v SR.
Margit Keszeghová, prednostka Okresného úradu v Komárne, Štefan Pásztor, primátor mesta a Peter Miššík, prednosta Krajského úradu v Nitre v rozhovore s podpredsedom vlády SR Pavlom Hamžíkom.
Margit Keszeghová, prednostka Okresného úradu v Komárne, Štefan Pásztor, primátor mesta a Peter Miššík, prednosta Krajského úradu v Nitre v rozhovore s podpredsedom vlády SR Pavlom Hamžíkom.
Sprievod sa pohol k areálu býv. Zichyho paláca… V popredí rytieri Rádu sv. Juraja z maďarského mesta Visegrád, odetí v renesančnej zbroji.
Sprievod sa pohol k areálu býv. Zichyho paláca… V popredí rytieri Rádu sv. Juraja z maďarského mesta Visegrád, odetí v renesančnej zbroji.
Sprievod sa pohol k areálu býv. Zichyho paláca… V popredí rytieri Rádu sv. Juraja z maďarského mesta Visegrád, odetí v renesančnej zbroji.
Sprievod sa pohol k areálu býv. Zichyho paláca… V popredí rytieri Rádu sv. Juraja z maďarského mesta Visegrád, odetí v renesančnej zbroji.
Sprievod sa pohol k areálu býv. Zichyho paláca… V popredí rytieri Rádu sv. Juraja z maďarského mesta Visegrád, odetí v renesančnej zbroji.
Sprievod sa pohol k areálu býv. Zichyho paláca… V popredí rytieri Rádu sv. Juraja z maďarského mesta Visegrád, odetí v renesančnej zbroji.
Sprievod sa pohol k areálu býv. Zichyho paláca… V popredí rytieri Rádu sv. Juraja z maďarského mesta Visegrád, odetí v renesančnej zbroji.
Sprievod sa pohol k areálu býv. Zichyho paláca… V popredí rytieri Rádu sv. Juraja z maďarského mesta Visegrád, odetí v renesančnej zbroji.
Nádvorie býv. Zichyho paláca - miesto slávnostného ceremoniálu. V pozadí stavenisko – budúce Nádvorie Európy.
Nádvorie býv. Zichyho paláca - miesto slávnostného ceremoniálu. V pozadí stavenisko – budúce Nádvorie Európy.
Členovia folklórneho súboru Dunaj oblečení v tradičných slovenských a maďarských krojoch - okolo základného kameňa stavby.
Členovia folklórneho súboru Dunaj oblečení v tradičných slovenských a maďarských krojoch - okolo základného kameňa stavby.
Podpredseda Vlády SR Pavol Hamžík počas slávnostného prejavu.
Podpredseda Vlády SR Pavol Hamžík počas slávnostného prejavu.
Podpredseda Vlády SR Pavol Hamžík počas slávnostného prejavu.
Podpredseda Vlády SR Pavol Hamžík počas slávnostného prejavu.
Detail základného kameňa Nádvoria Európy – v strede bronzový reliér erbu Komárna. (Autori: akad. soch. Rozália Darázsová, akad. soch. Mézes Árpád, Gejza Szalay, akad. soch. Peter Bukovský).
Detail základného kameňa Nádvoria Európy – v strede bronzový reliér erbu Komárna. (Autori: akad. soch. Rozália Darázsová, akad. soch. Mézes Árpád, Gejza Szalay, akad. soch. Peter Bukovský).
Christian Bourgin, chargé d´affaires Delegácie Európskej komisie počas príhovoru.
Christian Bourgin, chargé d´affaires Delegácie Európskej komisie počas príhovoru.
Christian Bourgin, chargé d´affaires Delegácie Európskej komisie počas príhovoru.
Christian Bourgin, chargé d´affaires Delegácie Európskej komisie počas príhovoru.
Záverečné slová Martina Vargu, riaditeľa Euro Investa, a.s. Bratislava.
Záverečné slová Martina Vargu, riaditeľa Euro Investa, a.s. Bratislava.
Hlavné námestie v časti pred býv. Zichyho palácom, návrat hostí do Dôstojníckeho pavilónu…
Hlavné námestie v časti pred býv. Zichyho palácom, návrat hostí do Dôstojníckeho pavilónu…
Počas recepcie v plesovej sále Dôstojníckeho pavilónu sa mohli hostia oboznámiť s maketou  stavieb Nádvoria Európy.
Počas recepcie v plesovej sále Dôstojníckeho pavilónu sa mohli hostia oboznámiť s maketou stavieb Nádvoria Európy.
Počas recepcie v plesovej sále Dôstojníckeho pavilónu sa mohli hostia oboznámiť s maketou  stavieb Nádvoria Európy.
Počas recepcie v plesovej sále Dôstojníckeho pavilónu sa mohli hostia oboznámiť s maketou stavieb Nádvoria Európy.
Počas recepcie v plesovej sále Dôstojníckeho pavilónu sa mohli hostia oboznámiť s maketou  stavieb Nádvoria Európy.
Počas recepcie v plesovej sále Dôstojníckeho pavilónu sa mohli hostia oboznámiť s maketou stavieb Nádvoria Európy.
Počas recepcie v plesovej sále Dôstojníckeho pavilónu sa mohli hostia oboznámiť s maketou  stavieb Nádvoria Európy.
Počas recepcie v plesovej sále Dôstojníckeho pavilónu sa mohli hostia oboznámiť s maketou stavieb Nádvoria Európy.
Počas recepcie v plesovej sále Dôstojníckeho pavilónu sa mohli hostia oboznámiť s maketou  stavieb Nádvoria Európy.
Počas recepcie v plesovej sále Dôstojníckeho pavilónu sa mohli hostia oboznámiť s maketou stavieb Nádvoria Európy.
Tlačová beseda v malom salóne (zľava doprava): Takács Peter - generálny dodávateľ stavby, Peter Varga - manager projektu, Nándor Litomericzky – autor projektu, Štefan Pásztor – primátor mesta, Pavol Hamžík - podpredseda vlády SR, Marcel Kasanický – riaditeľ Kancelárie podpredsedu vlády SR, Martin Varga – riaditeľ Euro Investa, a.s. Bratislava.
Tlačová beseda v malom salóne (zľava doprava): Takács Peter - generálny dodávateľ stavby, Peter Varga - manager projektu, Nándor Litomericzky – autor projektu, Štefan Pásztor – primátor mesta, Pavol Hamžík - podpredseda vlády SR, Marcel Kasanický – riaditeľ Kancelárie podpredsedu vlády SR, Martin Varga – riaditeľ Euro Investa, a.s. Bratislava.
Okamihy z tlačovej besedy…
Okamihy z tlačovej besedy…
Okamihy z tlačovej besedy…
Okamihy z tlačovej besedy…

 
   
  Foto galéria 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE