NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Foto galéria 
Historické jadro Komárna a jeho kultúrne pamiatky (sochy, budovy, pamätné tabule)
Komárno -  centrum
Komárno - centrum
Komárno -  centrum
Komárno - centrum
Komárno -  centrum
Komárno - centrum
Býv. hotel Centrál
Býv. hotel Centrál
Areál býv. Zichyho paláca
Areál býv. Zichyho paláca
Alžbetin most
Alžbetin most
Letecký pohľad
Letecký pohľad
Jókaiho ulica z radničnej veže
Jókaiho ulica z radničnej veže
Budova Centrál
Budova Centrál
Socha dr. generála Milana Rastislava Štefánika
Socha dr. generála Milana Rastislava Štefánika
Socha Móra Jókaiho
Socha Móra Jókaiho
Nám. Gen. Klapku
Nám. Gen. Klapku
Pamätná tabuľa grófa Istvána Széchenyiho
Pamätná tabuľa grófa Istvána Széchenyiho
Pamätná tabuľa Bélu Bartóka
Pamätná tabuľa Bélu Bartóka
Pamätná tabuľa Móra Jókaiho
Pamätná tabuľa Móra Jókaiho
Kostol sv. Ondreja
Kostol sv. Ondreja
Kostol sv. Ondreja
Kostol sv. Ondreja
Kostol sv. Ondreja
Kostol sv. Ondreja
Kostol sv. Rozálie
Kostol sv. Rozálie
Nám. Gen. Klapku
Nám. Gen. Klapku
Socha generála Klapku
Socha generála Klapku
Interiér býv. Dôstojníckeho pavilónu
Interiér býv. Dôstojníckeho pavilónu
 

 
   
  Foto galéria 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE