NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Foto galéria 
I. Kniha histórie
Pohľad na Komárno od predmostia sv. Petra. Na ľavej strane - zobrazenie výhliadkovej veže.
Pohľad na Komárno od predmostia sv. Petra. Na ľavej strane - zobrazenie výhliadkovej veže.
Komárňanský hrad v roku 1595. Farebná medirytina Jakoba Hoefnagela.
Komárňanský hrad v roku 1595. Farebná medirytina Jakoba Hoefnagela.
Komárňanský hrad v roku 1595. Farebná medirytina Jakoba Hoefnagela.
Komárňanský hrad v roku 1595. Farebná medirytina Jakoba Hoefnagela.
Rím. - kat. kostol sv. Ondreja.
Rím. - kat. kostol sv. Ondreja.
Budova býv. Dôstojníckeho pavilónu.
Budova býv. Dôstojníckeho pavilónu.
Komárno počas obliehania Turkami v roku 1594. Medirytina Johanna Sibmachera, 1603.
Komárno počas obliehania Turkami v roku 1594. Medirytina Johanna Sibmachera, 1603.

 
   
  Foto galéria 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE