NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Foto galéria 
II. Kniha myšlienky
Maketa diela, balzové drevo.
Maketa diela, balzové drevo.
Maketa diela - v popredí Sedmohradský dom.
Maketa diela - v popredí Sedmohradský dom.
Maketa diela - pohľad od Ul. Móra Jókaiho.
Maketa diela - pohľad od Ul. Móra Jókaiho.
Maketa diela - pohľad od Župnej ulice.
Maketa diela - pohľad od Župnej ulice.
Slovenský dom - návrh kovaného zábradlia.
Slovenský dom - návrh kovaného zábradlia.
Kryté terasy - návrh dreveného zábradlia.
Kryté terasy - návrh dreveného zábradlia.
Maďarský dom - návrh zberača dažďových vôd.
Maďarský dom - návrh zberača dažďových vôd.
Rakúsky dom - návrh zberača dažďových vôd.
Rakúsky dom - návrh zberača dažďových vôd.

 
   
  Foto galéria 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE