NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Foto galéria 
III. Kniha vernosti
Nemecký dom - odkryté nástenné maľby z doby, kedy budovu využívali ako divadlo.
Nemecký dom - odkryté nástenné maľby z doby, kedy budovu využívali ako divadlo.
Stredový motív nástenných malieb.
Stredový motív nástenných malieb.
Keltské hrnčiarske pece na dolnom námestí Nádvoria Európy.
Keltské hrnčiarske pece na dolnom námestí Nádvoria Európy.
Detail mestskej studne.
Detail mestskej studne.
Slávnostné odovzdanie mestskej studne.
Slávnostné odovzdanie mestskej studne.
Detail vrcholu zvonice.
Detail vrcholu zvonice.
Slávnostné odovzdanie zvonice.
Slávnostné odovzdanie zvonice.
Komárňanská mestská studňa na nádvorí kaštieľa Salvátor-Orthovcov v Gmundene.
Komárňanská mestská studňa na nádvorí kaštieľa Salvátor-Orthovcov v Gmundene.
Mestská studňa a socha gen. J. Klapku.
Mestská studňa a socha gen. J. Klapku.
Rekonštrukčná kópia mestskej studne na Námestí gen. J. Klapku.
Rekonštrukčná kópia mestskej studne na Námestí gen. J. Klapku.
Svetlo a tieň
Svetlo a tieň
Svetlo a tieň
Svetlo a tieň
Detaily
Detaily
Celkový pohľad na zvonicu.
Celkový pohľad na zvonicu.
Slávnostné odovzdanie Hudobného pavilónu.
Slávnostné odovzdanie Hudobného pavilónu.
Pohľad na Hudobný pavilón od zvonice.
Pohľad na Hudobný pavilón od zvonice.
Detaily
Detaily
Hudobný pavilón a základný kameň Nádvoria Európy.
Hudobný pavilón a základný kameň Nádvoria Európy.
Svedok minulosti (rekonštruované priečelie synagógy).
Svedok minulosti (rekonštruované priečelie synagógy).
 

 
   
  Foto galéria 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE