NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Foto galéria 
V. Kniha remesiel
Dánsky a Nórsky dom - detail.
Dánsky a Nórsky dom - detail.
Nórsky dom - podkrovie.
Nórsky dom - podkrovie.
Dánsky dom - štukatérske dekoratívne prvky nadvchodom.
Dánsky dom - štukatérske dekoratívne prvky nadvchodom.
Rakúsky dom - bohatá drevorezba priečelia.
Rakúsky dom - bohatá drevorezba priečelia.
Turecký dom - oblúkové podpery kladia.
Turecký dom - oblúkové podpery kladia.
Slovenský dom - motív slnečných lúčov.
Slovenský dom - motív slnečných lúčov.
Írsky dom - kováčske mrežovie priečelia.
Írsky dom - kováčske mrežovie priečelia.
Rakúsky dom - zberač dažďových vôd.
Rakúsky dom - zberač dažďových vôd.
Anglický dom - zberač dažďových vôd.
Anglický dom - zberač dažďových vôd.
Írsky dom - zberač dažďových vôd.
Írsky dom - zberač dažďových vôd.
Dánsky dom - zberač dažďových vôd.
Dánsky dom - zberač dažďových vôd.
Maďarský dom - zberač dažďových vôd.
Maďarský dom - zberač dažďových vôd.
Turecký dom - zberač dažďových vôd.
Turecký dom - zberač dažďových vôd.
Španielsky dom - riešenie vrcholu veže v dekoratívnom tvare turbanu.
Španielsky dom - riešenie vrcholu veže v dekoratívnom tvare turbanu.
Škótsky dom - veža s dekoratívnym riešením v tvare koruny.
Škótsky dom - veža s dekoratívnym riešením v tvare koruny.
Taliansky dom - dekoratívne riešenie vrcholu veže.
Taliansky dom - dekoratívne riešenie vrcholu veže.
Brat Slnko - sestra Luna.
Brat Slnko - sestra Luna.
Švajčiarsky a Lichtenštajnský dom - detaily.
Švajčiarsky a Lichtenštajnský dom - detaily.
Sedmohradský dom - erb Sedmohradska na západnej fasáde.
Sedmohradský dom - erb Sedmohradska na západnej fasáde.
Sedmohradský dom - rodový erb kráľa Mateja na južnej fasáde.
Sedmohradský dom - rodový erb kráľa Mateja na južnej fasáde.
Sedmohradský dom - panovnícky erb kráľa Mateja na východnej fasáde.
Sedmohradský dom - panovnícky erb kráľa Mateja na východnej fasáde.
Švajčiarsky dom - detail.
Švajčiarsky dom - detail.
Lichtenštajnský dom - štukatérska výzdoba.
Lichtenštajnský dom - štukatérska výzdoba.
Sedmohradský dom - symbolický odkaz na Károlya Kósa.
Sedmohradský dom - symbolický odkaz na Károlya Kósa.
Waleský a Škótsky dom - detail.
Waleský a Škótsky dom - detail.
Hra svetla.
Hra svetla.
Španielsky dom - veža.
Španielsky dom - veža.
Maďarský dom - strom života.
Maďarský dom - strom života.
Sedmohradský dom - chrlič v tvare draka.
Sedmohradský dom - chrlič v tvare draka.
Zvonica - časť strešného okna.
Zvonica - časť strešného okna.
Španielsky dom - dekor z keramiky.
Španielsky dom - dekor z keramiky.
Dni a…
Dni a…
... noci.
... noci.

 
   
  Foto galéria 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE